FiduLink® > Všeobecné obchodní podmínky Fidulink

OBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - PRODEJ - POUŽÍVÁNÍ - SLUŽBY

 

1 - Předmět a rozsah

1.1. Účelem těchto všeobecných podmínek prodeje a použití je řídit obchodní vztahy mezi „ FIDULINK®“ nebo „SUXYS®“ provozovatelé pro FiduLink.com a jeho subdomény: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, sídlo: Burlington Tower, Business Bay Dubaj Spojené arabské emiráty – SUXYS EUROPE Limited, společnost 739284, sídlo: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, Irsko – SUXYS® LLC, centrála: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Spojené státy americké, („FIDULINK®“) (" FIDULINK.com ») („ MARKETPLACE-FIDULINK.com ») („ APP-FIDULINK.com ») („ MOBILE.FIDULINK.com ») („ Všechny domény a subdomény .FIDULINK.com »)

a její klienti (" Klient "). Na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek bude FIDULINK.com poskytovat zákazníkovi různé služby, jako je zakládání společností (" Společnost "), (" Dceřiná společnost"), (" Větev ") a určité související doplňkové služby („ Doplňkové služby ") a také pomoc související s otevíráním účtů u bank nebo nebankovních poskytovatelů finančních služeb nebo jiných regulovaných či neregulovaných bankovních a/nebo finančních institucí nebo institucí v jejich příslušných jurisdikcích („ Otevření účtu nebo bankovnictví Úvod »).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí jakékoli smlouvy uzavřené mezi KLIENT et FIDULINK® digitálním podpisem formuláře FIDULINK®ať už je podepsána online prostřednictvím ověření objednávky na platformě FIDULINK.com nebo pod doménami a Marketplace nebo aplikacemi nebo na papíře („ Smlouva ") ve formátu PDF. Uzavřením smlouvy se společností FIDULINK®, Zákazník přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky. Seznam cen a seznam služeb je k dispozici na stránkách FIDULINK.com a pod doménami a dalšími aplikacemi a MarketPlace.

1.3. Všechny ostatní všeobecné podmínky, které se odchylují od těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou v rozporu nebo je doplňují, budou z jakékoli smlouvy vyloučeny, pokud nebude mezi zákazníkem a FIDULINK.com výslovně písemně dohodnuto jinak.

1.4. V případě rozporu mezi těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jakoukoli Smlouvou mají ustanovení Smlouvy přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě konfliktu můžete kontaktovat naši službu pro řešení konfliktů na adrese: advokát [@] fidulink.com. O vaši žádost se postará náš právník.

1.5. FIDULINK.com si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností upravit Všeobecné obchodní podmínky bez oznamovací povinnosti vůči svým uživatelům. Zákazník bude o těchto změnách informován oznámením zveřejněným na FIDULINK.com prostřednictvím blogu FiduLink.com s oficiální publikací. Změny budou považovány za schválené klientem, pokud FIDULINK.com neobdrží písemnou námitku v tomto ohledu do čtyř týdnů od data oznámení advokátovi(@)fidulink.com s originálním dopisem zaslaným do jeho registrovaného sídla s potvrzením o potvrzení do SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Spojené arabské emiráty. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli odmítnutí všeobecných podmínek prodeje a používání nebo úpravy nebo aktualizace budou mít za následek ukončení služeb a také úplné pozastavení všech služeb FiduLink.com a SUXYS.® po obdržení vašeho originálu dopisu.

 

2 - Obsah a rozsah služeb

Založení a správa společnosti a doplňkové služby

2.1. FIDULINK® může zákazníkovi poskytnout službu založení společnosti, dceřiné společnosti, pobočky v jurisdikcích uvedených na seznamu zveřejněném na stránkách FIDULINK® ( www.fidulink.com ) nebo jeho platformy (internet, mobilní aplikace nebo aplikace pro tablety, aplikace IOS, aplikace pro Android). FIDULINK® může také organizovat, ať už prostřednictvím společností přidružených k FIDULINK® nebo třetím stranám, poskytování doplňkových služeb, jako je jmenování správců, akcionáři pověření, účet internetového obchodníka, logo společnosti, razítko společnosti, razítko společnosti, plná moc, notářské ověření a apostila na dokumentech, žádost o licence, žádost o schválení, vyhledávání prostor, vyhledávání personálu, vyhledávání partnerů a jakékoli další služby, které FIDULINK® a KLIENT bude považovat za užitečné vytvořit nebo založit společnost klienta. Pojem „přidružené společnosti“ znamená s ohledem na FIDULINK®, dceřiná společnost nebo holdingová společnost FIDULINK® nebo jakákoli jiná dceřiná společnost této holdingové společnosti, právníci, účetní, právníci, notáři a další zástupci FIDULINK®.

2.2. Všechny doplňkové služby budou poskytovány na základě konkrétní dohody mezi klientem a příslušným poskytovatelem doplňkových služeb, s výjimkou razítek, razítek a log, notářsky ověřené certifikace a apostily. 

2.3. Součástí registrace balíčku společnosti: 4 akcionáři, 2 ředitelé, další akcionáři nebo ředitelé budou podléhat registrační fakturaci v závislosti na jurisdikci.

 

energie (PLNÁ MOC)

Zákazník dává sílu FiduLink.com a subdoménám SUXYS® a její zástupci, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partneři pro editaci, sepisování, publikování, administrativní postupy, fyzické nebo elektronické zastupování u notářů, účetních, právníků, bank, bankovnictví nebo financí institucí a všech ostatních správ, zavádění, předávání dokumentů a jiných registrací u úřadů, bank, finančních institucí, obchodních komor, obchodních komor za účelem zakládání a nebo zakládání společností nebo dceřiných společností nebo poboček, zrušení společnosti, dceřiné společnosti nebo pobočka, jakákoliv změna související se společností, pobočkou, dceřinou společností. Tato moc začíná dnem objednávky a skončí na konci služeb nabízených fidulink.com, tj. 365 dní a bude automaticky obnovena po obnovení služeb a potvrzení digitální objednávky a přijetí těchto všeobecných podmínek. prodej a použití a obnovení služeb. Nicméně SUXYS® a FiduLink.com si vyhrazuje právo zřídit novou plnou moc v případě žádosti úřadů o založení nebo jakékoli změny týkající se vzniku nebo změny nebo jiného zrušení společnosti jménem klienta a jeho podnikání. Pravomoc musí být ověřena veřejným notářem a Haagskou apostilou.

 

Bankovní účet I Bankovní nebo finanční úvod I E-Wallet I Exchange

2.3. FIDULINK® na požádání může Klientovi pomoci v souvislosti s bankovním nebo finančním úvodem, otevřením účtu u banky, platebního zařízení, finanční instituce nebo poskytovatele nebankovních služeb, poskytovatele elektronické peněženky, (“ Banka nebo instituce “). V této souvislosti FIDULINK® může Klientovi nabídnout seznam provozoven, je to však Klient, kdo je odpovědný za výběr provozovny s výhradou přijetí provozovny a souladu klienta a jeho společnosti, dceřiné společnosti, pobočky, kanceláře obchodní zastoupení (Good Standing, Aktivity, Podpora, prostory atd.). Zákazník si může vybrat buď provozovnu ze seznamu provozoven, který poskytuje FIDULINK® nebo provozovna třetí strany (pouze na vyžádání a bez záruky, že provozovna akceptuje otevření firemního účtu zákazníka) v limitu dvou žádostí a zamítnutí ze strany zákazníka a/nebo bank a/nebo provozoven). Úspěšná implementace doplňkových služeb, jako jsou kreditní karty, bankovní šekové knížky nebo přístup k internetovému bankovnictví, není zaručena a je nabízena tak, jak je a bez záruky. Službu lze používat pouze pro právní účely stanovené platnými právními předpisy a klient souhlasí s poskytnutím všech informací týkajících se jeho činnosti a původu jeho finančních prostředků a jakýchkoli dalších dotazů nebo informací, které si bankovní nebo finanční instituce nebo FIDULINK vyžádá.® a nebo další agenti FiduLink nebo jiní partneři FiduLink, právníci FiduLink, účetní FiduLink nebo jiní agenti kontroly typu AML Compliance.

2.4 XNUMX SUXYS® a FiduLink.com nenabízí žádnou službu peněženky nebo elektronické peněženky, služby peněženky nebo elektronické peněženky přítomné na webových stránkách www.FiduLink.com nebo pod doménami a doménami jiných značek je služba nabízená společnostmi třetích stran oprávněnými poskytovat směnárenské služby, e-wallet – wallet … (E-Wallet Supplier a Exchange Platform pro profesionály v kontextu komerčních operací) pod názvem Label E-Wallet FiduLink. Zákazník akceptuje, že se nemůže v žádném případě a žádné povahy obrátit proti FiduLink.com a jeho subdoménám nebo SUXYS.® s ohledem na registrační a přihlašovací odkaz na webu FiduLink.com. Zákazník vybije FiduLink.com a SUXYS® o jakémkoli řízení v případě sporu s institucemi nebo jinými finančními nebo bankovními institucemi, pro které tyto instituce získaly na jeho žádost uvedení do provozu, s jejich ověřením s jejich bankovními a/nebo finančními institucemi regulovanými nebo neregulovanými v jurisdikcích jejich původu .

 

3 - Právo odmítnout služby

FIDULINK.com nebo SUXYS® si vyhrazuje právo odmítnout všechny nebo část služeb, které zákazníkovi nabízí, bez důvodu nebo vysvětlení a nemůže být za toto odmítnutí v žádném případě odpovědná. V případě odmítnutí služeb ze strany FIDULINK.com nebo subdomén nebo SUXYS nelze poskytnout žádnou náhradu jakéhokoli druhu® nebo agent SUXYS® , advokát SUXYS®, účetní SUXYS® , Partneři SUXYS® a další agenti pro kontrolu dodržování pravidel AML. Byli jste předmětem odmítnutí služby, můžete kontaktovat naše právní oddělení na adrese: advokát(@)fidulink.com (jazyk vašeho e-mailu pouze v angličtině, všechny žádosti, které nejsou napsány v angličtině, nebudou předmětem žádného zpracování na část našeho právníka odpovědná za tento druh pozastavení nebo ukončení služeb). V rámci kontroly proti praní špinavých peněz (AML) můžete kontaktovat službu dodržování předpisů FiduLink.com a subdomény a SUXYS® e-mailem na adresu compliance(@)fidulink.com, služby a další začlenění společností mohou být dočasně nebo trvale zablokovány službami FiduLink.com a subdomén, SUXYS® , právníci FiduLink.com , právníci FiduLink.com , účetní FiduLink.com , domicilační centrum FiduLink.com a další partneři, agenti FiduLink.com a subdomény. V kontextu verbálního nebo písemného nebo fyzického chování považovaného za nesprávné nebo dokonce ohrožující vůči FiduLink.com nebo SUXYS® nebo agenti FiduLink.com, právníci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, domicilační centra a jejich zaměstnanci budou mít za následek odmítnutí služeb a/nebo okamžitého přístupu ke službám a produktům bez možnosti proplacení. V souvislosti s publikováním nebo šířením prostřednictvím internetových sítí, webových stránek, blogů, internetových stránek, fór, rádií, webové televize, kanálů, služeb zasílání zpráv… a všech ostatních médií, obrazů, televize, audiovizuálních prohlášení, která FiduLink.com a/nebo SUXYS považují za pomlouvačná® směrem k FiduLink.com nebo subdoménám nebo SUXYS® nebo FiduLink Agents® , právníci FiduLink® , účetní FiduLink® , Centra přímého inkasa FiduLink® a všech ostatních partnerů a platforem SUXYS® a/nebo FiduLink.com povede k trestnímu stíhání v zemi bydliště zákazníka (zákazníků) a dalších manažerů, zobrazení, hostitelů, autorů, editorů publikace (publikací) nebo prohlášení, které zákazník bez výhrad a bez výhrad přijímá. omezit s osobní a úplnou společnou zárukou nést náklady na spravedlnost a ochranu, jakož i veškeré náklady související s případem a nést bez jakéhokoli omezení a osobně společně a nerozdílně škody, které může FiduLink.com požadovat, a SUXYS®  jeden nebo více, které se jich týkají, a ty směrem k FiduLink.com nebo SUXYS® nebo agenti FiduLink.com, právníci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, domicilační centra FiduLink.com bez omezení množství a trvání a na jednoduchou žádost FiduLink.com nebo SUXYS® nebo manažeři nebo zástupci FiduLink.com, právníci FiduLink.com, právníci FiduLink.com, účetní FiduLink.com nebo domicilační centra FiduLink.com a další partneři nebo dodavatelé FiduLink.com a SUXYS®.

 

4 - Poskytování poradenství

I když FIDULINK® se snaží poskytovat pravdivé a správné informace o všech svých službách, jurisdikcích, právních formách společností, zdanění a další informace související se založením společnosti v jurisdikci dle vašeho výběru, FiduLink.com a subdoménách a SUXYS® neposkytuje jiné rady než informace volně dostupné a pravidelně zveřejňované samotnými soudy, ani informace týkající se (zdanění fyzických osob, zdanění právnických osob, offshore ujednání, onshore-offshore ujednání, osvobození od daně pro jednotlivce a společnosti) A jako takového zákazníka přijímá a potvrzuje, že neobdržel žádné právní nebo daňové poradenství od FIDULINK.com a/nebo subdomén nebo SUXYS® nebo FiduLink Agents® (Právníci FiduLink.com, Právníci FiduLink.com, Účetní FiduLink.com, Agenti FiduLink.com a další partneři FiduLink.com nebo Dodavatelé FiduLink.com) nebo jakékoli jiné instituce nebo fyzické nebo právnické osoby ve vztahu k FiduLink.com a pod. - domény nebo SUXYS® . Je odpovědností klienta zajistit, aby se mu dostalo veškerého nezbytného právního a daňového poradenství s ohledem na založení a provoz Společnosti v jurisdikci, kterou si zvolil, a zajistit, aby činnosti neporušovaly právo žádné příslušné jurisdikce. Klient přijímá a zavazuje se zajistit řádné právní, daňové a administrativní chování své společnosti po jejím vzniku. Klient (klienti) zcela propustí SUXYS® nebo FiduLink.com nebo jeho subdomény, agenti FiduLink.com, právníci FiduLink.com, účetní FiduLink.com a další partneři FiduLink.com a dodavatelé FiduLink.com od všech povinností týkajících se výběru jurisdikce, výběru právní formy, výběru názvu společnosti, volbě činnosti společnosti, vedení společnosti, dobrému administrativnímu a daňovému chování společnosti a jejích manažerů a ostatních akcionářů a/nebo jiných dodavatelů a/nebo spolupracovníků a všech dalších příčin nebo úkonů nesprávného jednání nebo nesprávného řízení Klientova podnikání.

 

5 - Právní cíle

Klient se zaručuje, že nevyužije žádné z práv udělených ve Smlouvě k nezákonným, obscénním, nemorálním nebo hanlivým účelům a nebude diskreditovat FIDULINK.® , SUXYS® , právníci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partneři FiduLink.com a další dodavatelé FiduLink.com jakýmkoli způsobem. Zákazník nesmí za žádných okolností používat ani spojovat jména FIDULINK.com a agentů FiduLink.com, právníků FiduLink.com, účetních FiduLink.com, obchodních center FiduLink.com, partnerů FiduLink.com a dalších dodavatelů FiduLink.com, v zcela nebo zčásti pro komerční účely. Pokud je to možné, FIDULINK® nebo SUXYS®, právníci FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centrum FiduLink.com, partneři FiduLink.com, dodavatelé FiduLink.com si vyhrazuje právo spolupracovat s jakýmkoli oficiálním vyšetřovacím orgánem v případě obvinění z porušení Klient (Klient bez výhrad přijímá, že FiduLink.com, SUXYS® , Agenti FiduLink.com, Právníci FiduLink.com, Účetní FiduLink.com, Partneři FiduLink.com a další dodavatelé FiduLink.com ukončuje všechny dohody o mlčenlivosti, aby nabídl plnou spolupráci s úřady, které by ji od SUXYS požadovaly® nebo FiduLink.com.)

 

6 - Praní špinavých peněz a due diligence

Klient a jeho partneři, akcionáři a další osoby odpovědné a podílející se na založení společnosti nebo společností, dceřiných společností, poboček poskytnou FIDULINK.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Accountants, Centers Business FiduLink.com, partneři FiduLink.com a další dodavatelé FiduLink.com jakékoli informace, které tito dodavatelé považují za nezbytné, aby zajistili, že společnost dodržuje platnou legislativu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a náležité péče. Je odpovědností zákazníka zajistit, aby informace poskytnuté FIDULINK® jsou správné, přesné, ověřitelné a v dobré víře. Klient také prohlašuje FIDULINK.com, agentům FiduLink.com, právníkům FiduLink.com, účetním FiduLink.com, partnerům FiduLink.com a dalším dodavatelům FiduLink.com, že zboží nebo finanční prostředky vložené do Společnosti nepředstavují, ať už přímo, ani nepřímo výnosy z trestné činnosti nebo jiné nezákonné činnosti. Aby bylo umožněno společnosti FIDULINK.com, právníkům FiduLink.com, zástupcům FiduLink.com, účetním FiduLink.com, obchodním centrům FiduLink.com, partnerům FiduLink.com a dodavatelům FiduLink.com splnit své zákonné povinnosti, musí zákazník FIDULINK.com , právníci FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partneři FiduLink.com a dodavatelé FiduLink.com plně a rychle informováni o jakékoli změně týkající se ekonomického příjemce, akcionářů a manažerů společnosti. Klientem uvedení ekonomičtí příjemci fyzicky nebo digitálně podepíší „formulář“ nebo „elektronický formulář“, jak to vyžaduje Smlouva. Klient neprodleně informuje FIDULINK.com, právníky FiduLink.com, zástupce FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partnery FiduLink.com a dodavatele FiduLink.com o povaze činností jeho společnosti. změny budou podléhat předchozímu písemnému souhlasu FIDULINK.com, právníků FiduLink.com, zástupců FiduLink.com, účetních FiduLink.com, obchodních center FiduLink.com, partnerů FiduLink.com a dodavatelů FiduLink.com. Klient a akcionáři a další beneficienti společnosti musí do 30 dnů od založení společnosti provést ověření identity pomocí řešení FiduLink.com. Ověření identity je povinné pro všechny uživatele. Zákazník bude muset provést ověření AML a KYC. Zákazník zruší FiduLink.com a/nebo SUXYS®, právníci FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partneři FiduLink.com a FiduLink.com Dodavatelé všech odpovědností a zavazuje se, že nezaloží společnost za účelem zjištění podvodu jakéhokoli druhu . V rámci souladu s národní nebo mezinárodní legislativou FiduLink.com a SUXYS® , Právníci FiduLink.com, Agenti FiduLink.com, Účetní FiduLink.com, Obchodní centra FiduLink.com, Partneři a dodavatelé FiduLink.com FiduLink.com ukládá svým zákazníkům povinný proces ověřování a kontroly proti praní špinavých peněz: https:// Marketplace-FiduLink.com. V rámci ověření nebo odhalení podvodu zákazník bez výhrad a neomezeně přijímá osobní a úplnou společnou záruku, že ponese náklady na spravedlnost a ochranu, jakož i veškeré náklady související s případem. , ověření, náklady na obhajobu a další náklady ... a nést škody, které může FiduLink.com v souvislosti s ní požadovat a vůči FiduLink.com nebo SUXYS® , právníci FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partneři FiduLink.com a dodavatelé FiduLink.com bez omezení množství a trvání a na jednoduchou žádost od FiduLink.com nebo SUXYS® , právníci FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partneři FiduLink.com a dodavatelé FiduLink.com.

 

7 - Povinnosti klienta

Poskytování podpůrných dokumentů v souvislosti s náležitou péčí může zejména, aniž by to bylo vyčerpávající, zahrnovat: originály ověřených kopií dokladů totožnosti, doklad o bydlišti starší než 3 měsíce, bankovní referenční dopisy, originály ověřených kopií dokladů společnosti, jakož i originály ověřených překladů, je-li to vhodné, notářské ověření, apostila a další digitální osvědčení. Jakákoli certifikace musí být předložena v souladu s požadavky příslušné jurisdikce a podle možných pokynů FIDULINK.com, právníků FiduLink.com, zástupců FiduLink.com, účetních FiduLink.com, obchodních center FiduLink.com, partnerů FiduLink.com a Dodavatelé FiduLink.com. Zákazník má povinnost předložit dokumenty potřebné ke splnění povinností náležité péče před zahájením poskytování služeb FIDULINK.com a , Právníci FiduLink.com, Agenti FiduLink.com, Účetní FiduLink.com, Obchodní centra FiduLink.com, FiduLink. Partneři com a Dodavatelé FiduLink.com, Compliance a další služby nebo úřady, které to výslovně požadují od FiduLink.com nebo SUXYS® nebo přímo zákazník.  

Poznámka: Přijatelná jsou pouze osvědčení od notáře země bydliště, radnice města bydliště, velvyslanectví, policejní stanice města bydliště, veřejných advokátů (za určitých podmínek) země bydliště. Jakýkoli pokus nebo předložení podvodu s dokumenty nebo předložení nevyhovujících dokumentů bude mít za následek okamžité pozastavení služeb FiduLink.com.

 

8 - Poplatky a platební podmínky

Obecně

8.A.1.1 Klient se zavazuje zaplatit poplatky požadované FIDULINK.com, právníky FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partneři FiduLink.com a dodavatelé FiduLink .com při objednávce její firemní balíček nebo jiné služby. Sazebník poplatků FIDULINK.com se objeví v seznamu poplatků zveřejněném na webu FIDULINK.com (www.fidulink.com a subdomény nebo FiduLink Marketplace ® nebo SUXYS Apps®) a její platformy. Kromě nákladů uvedených na webových stránkách a v jiných aplikacích Klient bere na vědomí, že musí uhradit všechny vzniklé náklady, včetně, ale nejen, nákladů vzniklých při svolání nebo účasti na zasedání ředitelů, akcionářů nebo tajemníků, nákladů na svolání nebo účast na jakékoli mimořádné valné hromadě Společnosti, náklady spojené s přípravou jakéhokoli přesměrování oznámení nebo prohlášení a jakékoli další podobné náklady. FIDULINK.com nezahájí realizační fázi, dokud nebude obdržena plná platba poplatků.
Všechny poplatky a poplatky jsou splatné v měně určené FIDULINK.com, dostupné měny jsou , GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY, CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, token SUXYS, USDT (směnný kurz založený na měně EUR). Zákazník není oprávněn zadržovat poplatky a výdaje z nároků souvisejících s jakoukoli službou, zárukou nebo odpovědností. Stejně tak je vyloučeno jakékoli právo na započtení ze strany Zákazníka. FiduLink.com pravidelně aktualizuje směnný kurz na svých webových stránkách a na různých tržištích a mobilních aplikacích.

8.A.1.2 Platba v bitcoinech.

FIDULINK® přijímá platby v bitcoinech s eury jako měnou Exchange. Klient akceptuje, že platba může být upravena v případě náhlého poklesu kryptoaktiva. FIDULINK® si vyhrazuje právo odmítnout platbu v bitcoinech.

8.A.1.3 Platba v Ethereu.

FIDULINK® přijímá platby v Ethereu s eury jako měnou Exchange. Klient akceptuje, že platba může být upravena v případě náhlého poklesu kryptoaktiva. FIDULINK® si vyhrazuje právo odmítnout platbu v Ethereu.

8.A.1.4 Platba prostřednictvím společnosti Western Union.

FIDULINK® přijímá platby v Western Union s eurem jako převodní měnou. Zákazník souhlasí s tím, že ponese náklady společnosti Western Union. FIDULINK ® si vyhrazuje právo neodmítnout platbu prostřednictvím společnosti Western Union. Dostupné pouze pro platby Western Union (režim převodu bankovního účtu). (K dispozici pouze pro zákazníky v případě nouze)

8.A.1.5 Platba v MoneyGram.

FIDULINK® přijímá platby v MoneyGram s eury jako převodní měnou. Zákazník souhlasí s tím, že ponese poplatky společnosti MoneyGram. FIDULINK® si vyhrazuje právo neodmítnout platbu prostřednictvím MoneyGram. K dispozici pouze pro platby MoneyGram (režim převodu bankovního účtu). 

8.A.1.6 Platba v USDT.

FIDULINK® přijímá platby v USDT s USD jako směnnou měnou. Klient souhlasí s tím, že ponese náklady na výměnu a převod do E-Wallet FiduLink.com. FIDULINK® si vyhrazuje právo neodmítnout platbu prostřednictvím USDT.

8.A.1.7 Platba v EURS.

FIDULINK® přijímá platby v EUR s USD jako směnnou měnou. Klient souhlasí s tím, že ponese náklady na výměnu a převod do E-Wallet FiduLink.com. FIDULINK® si vyhrazuje právo neodmítnout platbu prostřednictvím EURS.

8.A.1.8 Platba v tokenu SUXYS.

FIDULINK ® přijímá platby v tokenu SUXYS s USD jako směnnou měnou. Klient souhlasí s tím, že ponese náklady na výměnu a převod do E-Wallet FiduLink.com. FIDULINK® si vyhrazuje právo neodmítnout platbu prostřednictvím SUXYS Tokenu.

 

FiduLink.com nenabízí platby v hotovosti. Zákazník akceptuje použití výše uvedených platebních metod v rámci svých online plateb nebo na pobočce FiduLink.com.

 

Založení a vedení společnosti, dceřiná společnost, pobočka

8.2. Kromě ročních poplatků musí Zákazník zaplatit FIDULINK® jedna jednorázová částka umožňující vytvoření Společnosti, pobočky, dceřiné společnosti („zakládací náklady“). Zřizovací náklady se liší podle jurisdikce a zahrnují poskytnutí sídla společnosti (adresy), poskytnutí rezidentního agenta a všech dokumentů tak, aby společnost mohla být plně funkční od prvního dne registrace, konkrétně: certifikát zápisu vydaného místním registrem; stavy; usnesení týkající se jmenování ředitele a rozdělení akcií a podílového listu(ů).

Roční poplatek je paušální poplatek splatný každoročně při registraci nebo obnovení společnosti. Zahrnují údržbu Společnosti ve vztahu k místním zákonům jurisdikce, stejně jako obnovení sídla, registrovaného agenta a vládní poplatky příslušné jurisdikce. Tyto poplatky se nevracejí.

Zákazník je odpovědný FIDULINK.com za všechny ostatní daně, jako jsou vládní daně, cla, daně a jiné platby třetím stranám, jakož i poplatky a náhrady za převody ředitelů nebo akcionářů pověřených správou, včetně výplat a všech oprávněných hotových výdajů. .

Zákazník bere na vědomí právo FIDULINK® zkontrolovat roční poplatky. Jakákoli změna ve struktuře poplatků bude Zákazníkovi oznámena nejméně jeden měsíc před zahájením čerpání služeb za období, kterého se poplatek týká. Zákazník může zaplatit poplatky splatné společnosti FIDULINK® pomocí platné kreditní karty Visa nebo MasterCard na jejich jméno nebo bankovním převodem. Zákazníci, kteří přenášejí na FIDULINK® data kreditní karty (nebo podobného nástroje) jako platebního prostředku akceptují, že FIDULINK® strhne ze své kreditní karty plnou částku poplatků a/nebo výdajů, daní a cel splatných FIDULINK® v souvislosti se službou a dalšími oprávněnými výdaji nebo hotovými výdaji. Zákazník také přijímá, že FIDULINK® může ukládat a používat údaje o kartě v souladu s těmito všeobecnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

8.2.1.A – Poskytování adresy sídla 

FiduLink.com může poskytnout právní adresu pro společnost vytvořenou na klienta, pokud je součástí balíčku na období 3 měsíců, 6 měsíců, 12 měsíců v závislosti na jurisdikcích a balíčcích. Zákazník přijímá plnou odpovědnost a také podmínky používání FiduLink.com, obchodních center FiduLink.com, účetních FiduLink.com, agentur FiduLink.com, partnerů FiduLink.com a dalších dodavatelů FiduLink.com. FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, právníci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, partneři a dodavatelé FiduLink.com FiduLink.com si vyhrazuje právo ukončit služby inkasa v případě nedodržení všeobecných podmínek použití a služby FiduLink.com bez výhrad a bez upozornění. Zákazník přijímá a potvrzuje, že si přečetl a porozuměl všeobecným podmínkám prodeje a služeb FiduLink.com. Zákazník souhlasí s tím, že nemůže používat adresy FiduLink.com, aniž by informoval FiduLink.com a obdržel písemný souhlas od FiduLink.com. Zákazník nesmí v žádném případě přijímat zákazníky, partnery, dodavatele a jiná setkání v místě bydliště bez předchozího písemného souhlasu FiduLink.com, velké balíky a všechny ostatní. FiduLink.com se zavazuje informovat zákazníky o přijetí dopisu jménem společnosti zákazníka na adresu poskytnutou FiduLink.com (s výjimkou případu nedobití poštovního kreditu). Zákazník souhlasí s tím, že FiduLink.com pozastavuje služby příjmu pošty od 1. dne nezaplacení adresných služeb poskytovaných FiduLink.com. V případě administrativní kontroly se zákazník zavazuje poskytnout správě a na její náklady jiné místo, než které poskytuje FiduLink.com, nebo si pronajmout kancelář nebo soukromou zasedací místnost v rámci možností FiduLink. .com . FiduLink.com si vyhrazuje právo odmítnout klientovi poskytnout službu pronájmu zasedací místnosti nebo kanceláře.

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PLATBY DEBITNÍ NEBO KREDITNÍ KARTOU

8.3. Pokud je platba ročního poplatku splatná a po splatnosti i přes pravidelnou fakturaci ze strany FIDULINK® a přiměřené úsilí upozornit klienta na takové porušení, klient souhlasí s tím, že FIDULINK může strhnout z karty klienta (debetní nebo kreditní) jakoukoli nezaplacenou částku tohoto druhu, včetně jakékoli pokuty nebo pokuty uložené za účelem obnovení společnosti do stavu dobré registrace .

V tomto případě Zákazník také akceptuje, že FIDULINK® bude mít 60 dní ode dne inkasa na zaplacení všech ročních registračních poplatků týkajících se společnosti Klienta a jakákoli částka odepsaná jako pokuta za registraci bude také zahrnovat jakoukoli dodatečnou částku pokuty vztahující se na čekací dobu 60 dní.

V případě platby anonymní bankovní kartou nebo bez uvedení jména držitele platební karty se zákazník zavazuje poskytnout výpis z bankovního účtu s uvedením čísla platební karty a jména a adresy držitele. z bankovní karty. V případě, že zákazník není držitelem karty, musí předložit cestovní pas a doklad o adrese - 3 měsíce a dále písemné potvrzení souhlasu s platbou zákazníka a jeho objednávky. 

8.4. POKUD TŘETÍ STRANA PROVEDE PLATBU KARTOU JMÉNEM ZÁKAZNÍKA, ZÁKAZNÍK ZARUČUJE, ŽE DRŽITEL KARTY MÁ SOUHLAS S PLATBOU, TÉŽ S POUŽÍVÁNÍM KARTY A SE ZPRACOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ KARTY PODLE SMLOUVY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZÍSKAT OD DRŽITELE PODPIS A DODRŽOVAT PROHLÁŠENÍ DRŽITELE, JEHOŽ VZOR LZE ZÍSKAT E-MAILEM NA INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Úvod do bankovnictví

8.5. Zákazník je odpovědný za FIDULINK® jednorázovou částku za poskytování svých služeb spojených se zavedením bankovnictví a zřízením bankovního účtu. Tyto poplatky za podání žádosti mohou být kdykoli bez upozornění změněny. Poplatky za zpracování jsou vyjádřeny v GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC dle výběru zákazníka na platformách FIDULINK®. Zákazník musí uhradit administrativní poplatky před FIDULINK® nezahájí provádění služby a spojení s provozovnou (podniky). Klient může uhradit administrativní poplatky společnosti FIDULINK® pomocí platné kreditní karty Visa nebo MasterCard na jejich jméno nebo bankovním převodem. Zákazníci, kteří přenášejí na FIDULINK® údaje o kreditní kartě jako platebním prostředku akceptují, že FIDULINK® na požádání účtuje z jejich kreditní karty plnou částku správního poplatku za účet, který si vybrali, kromě nákladů na kurýrní službu.

 

Zákaznický účet Marketplace-FiduLink.com nebo App-FiduLink.com nebo prostor MY-OFFICE Space

Zákazník akceptuje, že FIDULINK® vytvořte si vyhrazený účet při online objednávce. Zákazník přijímá a ujišťuje FIDULINK® že zajišťuje plnou bezpečnost přístupu ke svému účtu. Zákazník přebírá veškeré povinnosti FIDULINK® a SUXYS® v případě nedbalosti z jeho strany a nedodržení podstatných bezpečnostních prvků jeho hesla nebo přístupového přihlášení. V případě porušení účtu nebo podvodného použití zákazník přijímá, že FIDULINK® blokuje přístup k tomuto účtu bez prodlení a bez jakéhokoli důvodu, který má zákazníkovi poskytnout. Zákazník souhlasí s výhradní odpovědností za zabezpečení svého účtu a svých přístupů, že jako jediný má své heslo a přihlašovací údaje.

Zákazník přijímá hosting svých osobních údajů, jako jsou faktury a další zákaznické oblasti, prostřednictvím FiduLink.com a SUXYS®. Zákazník bez výhrad přijímá podmínky služby a zabezpečení zveřejněné na webu FiduLink.com (Přečtěte si také https://fidulink.com/policy-privacy/). Klient akceptuje, že FiduLink.com a SUXYS® mohou kdykoli ukončit hostování svých údajů, aniž by o tom byli informováni a bez jakéhokoli odůvodnění nebo oznámení. Zákazník akceptuje automatické vytvoření nebo transformaci svého zákaznického účtu hosta na definitivní zákaznický účet po zadání objednávky a potvrzení FiduLink.com. 

Zákazník přijímá při ověřování své objednávky na webu FiduLink.com nebo na doménách nebo Marketplace nebo aplikacích elektronický podpis (ověřením a přijetím všeobecných podmínek prodeje a použití při zadávání objednávky) této smlouvy. definitivně a úplně s hodnotu původní smlouvy. Potvrzením objednávky souhlasíte s používáním elektronického podpisu smlouvy potvrzením políčka souhlasu s podmínkami prodeje a definitivně a bez omezení je užíváte a potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli jim a souhlasíte se všeobecnými podmínkami prodeje a používání FiduLink.com a jeho subdomény a Marketplace and Applications.

FiduLink.com a SUXYS® zpřístupnit zákazníkovi na vyžádání prostor „MY-OFFICE Lite“ pro jakýkoli nový vznik firmy, dceřiné společnosti, pobočky. Tento prostor obsahuje informace o založení společnosti, dceřiné společnosti nebo pobočky, ale také panel bezplatných nástrojů. Tento prostor může být FiduLink.com kdykoli pozastaven nebo deaktivován v případě nedodržení podmínek použití nebo jiného nedodržení charty FiduLink.com. Zákazník potvrzuje, že získal bezplatný přístup k tomuto soukromému a bezplatnému prostoru na dané období jednoho roku na jeho žádost od FiduLink.com a SUXYS®. Zákazník prohlašuje, že si přečetl a porozuměl pravidlům a podmínkám používání, jakož i chartě FiduLink.com, před jakýmkoli připojením k jeho prostoru „MY OFFICE Lite“ Space. Zákazník potvrzuje, že je výhradním držitelem a uživatelem tohoto prostoru a zprošťuje FiduLink.com a SUXYS veškeré odpovědnosti.® v případě narušení nebo zlomyslného připojení nebo jiných úniků dat a ztráty hesla ze strany zákazníka, zákazník přijímá výhradní odpovědnost za bezpečnost tohoto bezplatného a soukromého prostoru nabízeného FiduLink.com na konkrétní žádost zákazníka.

FiduLink.com a SUXYS® se snaží co nejvíce zabezpečit své různé platformy pomocí bezpečnostních prostředků, které má k dispozici, jako jsou FiduLink.com a SUXYS® odmítá veškerou odpovědnost za škody utrpěné v případě částečné nebo úplné ztráty zákaznických dat nebo jejich neoprávněné distribuce možnými hackery nebo jinými zločineckými skupinami. FiduLink.com vás však upozorňuje na skutečnost, že nehostíme žádná citlivá data o našich zákaznících ani žádný dokument online a že máme službu ochrany a monitorování všech našich platforem 24/24 a 7/7. 

Jmenování ředitele

8.6. Zákazník dává moc FIDULINK® a potvrzuje, že všechny osoby, které mají být jmenovány řediteli společnosti podle formuláře objednávky zaslaného společnosti FIDULINK® a kteří dosud nepodepsali prohlášení o přijetí mandátu, skutečně souhlasili se svým mandátem jako ředitelem při registraci společnosti a že každá fyzická osoba jmenovaná ředitelem dosáhla věku 18 let. Také ti, kteří potvrzují, že správce podléhá informovanému souhlasu s jeho jmenováním a povinnostmi.

Jmenování ředitele

8.6.1 Zákazník uděluje společnosti FIDULINK plnou moc® a potvrzuje, že všechny osoby, které mají být jmenovány ředitelem společnosti, podle formuláře objednávky zaslaného společnosti FIDULINK® a kteří dosud nepodepsali prohlášení o přijetí mandátu, skutečně souhlasili se svým mandátem jako ředitelem při registraci společnosti a že každá fyzická osoba jmenovaná ředitelem dosáhla věku 18 let. Také ti, kteří potvrzují, že ředitel je předmětem informovaného souhlasu s jeho jmenováním a povinnostmi.

Jmenování tajemníka

8.6.1 Zákazník uděluje společnosti FIDULINK plnou moc® a potvrzuje, že všechny osoby, které mají být jmenovány tajemníkem společnosti, podle formuláře objednávky zaslaného společnosti FIDULINK® (Povinnost a povinná registrace v případě služby jmenovaného ředitele) a kteří dosud nepodepsali prohlášení o přijetí mandátu, skutečně souhlasili se svým mandátem tajemníka v době registrace společnosti a že každá fyzická osoba jmenovaná ředitelem má dosáhl věku 18 let. Také ti, kteří potvrzují, že tajemník je předmětem informovaného souhlasu s jeho jmenováním a povinnostmi.

Ostatní přispěvatelské služby

8.7. Zákazník je odpovědný za FIDULINK® nevratnou paušální částku za poskytování svých služeb souvisejících s kontaktem s poskytovateli služeb třetích stran nebo s pomocí při žádosti o získání takových služeb od poskytovatelů třetích stran. Tato částka se vybírá výhradně na pokrytí nákladů na FIDULINK®. Zákazník bere na vědomí, že FIDULINK® nebude stranou žádného smluvního vztahu vzniklého mezi Zákazníkem a poskytovatelem služeb třetí strany. Klient bere na vědomí, že FIDULINK® v případě přijetí Klientem pravděpodobně obdrží prémii za úvod do podnikání od poskytovatele služeb třetí strany a Klient se výslovně vzdává práva požadovat retrocesi takové prémie.

9 - Komunikace a pokyny

Klient a FIDULINK® si mohou navzájem posílat pokyny, oznámení, dokumenty nebo jakoukoli jinou komunikaci poštou, e-mailem, prostřednictvím vyhrazeného internetového portálu FIDULINK® nebo faxem, SUBJECT, že FIDULINK® může zaslat e-mailem hlášení o výdajích nebo poplatky jako přílohu. Klient a FIDULINK® musí uchovávat všechny pokyny, upozornění, dokumenty nebo jakoukoli jinou komunikaci jako důkaz. Veškerá komunikace určená pro FIDULINK® budou zaslány do jeho ústředí nebo na jakoukoli jinou adresu, kterou FIDULINK® Zákazníka kdykoli písemně upozorní a veškerá komunikace určená Zákazníkovi bude zasílána na jeho adresu nebo na jakoukoli jinou adresu, kterou Zákazník oznámil společnosti FIDULINK.® kdykoli písemně, zejména pokyn poste restante, který musí být písemně schválen. Od FIDULINK® musí mít možnost v případě potřeby kdykoli kontaktovat Zákazníka, Zákazník se zavazuje neprodleně informovat FIDULINK® pokud změní adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní/faxové číslo. V případě, že Zákazník zamýšlí ukončit všechny služby FIDULINK® u konkrétní společnosti nebo několika společností by mělo být jakékoli oznámení o ukončení zaslané e -mailem zasláno na adresu info@fidulink.com .

10 - Zpracování a ochrana dat

10.1. FIDULINK® bude zpracovávat osobní údaje, které podle definice obecného nařízení o ochraně osobních údajů (RGPD / GDPR), který obsahuje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, známé také jako „subjekt údajů“. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor připojení nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyziognomické, fyziologické , genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

Zpracováním údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji, ať už automatizovanými nebo manuálními, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, obnova, konzultace, úprava nebo úprava, použití, komunikace přenosem, šíření, výmaz nebo zničení těchto údajů, jakož i poskytování, uspořádání nebo kombinace údajů, jejich omezení nebo vymazání.

Mezi příjemce osobních údajů patří společnosti skupiny FIDULINK® jednající jako subdodavatel nebo pomocní zástupci s bydlištěm v jurisdikcích souvisejících se službami, naši dodavatelé IT a telekomunikací, další dodavatelé třetích stran včetně bank, kterým si klient výslovně přál být představen, veřejné rejstříky společností nebo právní orgány. Každé z těchto zveřejnění bude provedeno v souladu s GDPR a naše vztahy s třetími stranami budou smluvní, přičemž obě strany se zavazují k GDPR, jako je povinnost mlčenlivosti pro každého, kdo zpracovává osobní údaje subjektů údajů.

Abychom dodrželi povinnosti „poznej svého zákazníka“ („KYC“) a zajistili správné poskytování služeb, zahrnují zpracovávané údaje údaje o zákazníkovi, jako je jméno a příjmení, národnost, datum narození, bydliště a bydliště. adresy, čísla pasů, data platnosti pasů a kontaktní údaje identifikovatelných osob, jakož i podpůrné dokumenty potvrzující tyto osobní údaje a pokyny Zákazníka týkající se služeb. Proces KYC se provádí pomocí aplikace KYC – AML dostupné na FiduLink.com.

Zákazník má povinnost uchovávat své osobní údaje u FIDULINK® aktualizovány po celou dobu smluvního vztahu a předkládat veškeré podpůrné dokumenty v souvislosti se svou povinností udržovat je aktuální ve formulářích předepsaných FIDULINK®.

10.2. FIDULINK® nebo rezidentní zástupce bude pravděpodobně zpracovávat osobní údaje jako subdodavatel jménem společnosti FIDULINK®, který případně zůstává správcem údajů. Další informace o stranách, se kterými sdílíme údaje, lze získat v našich zásadách ochrany osobních údajů.

10.3. Zákazník bere na vědomí, že další informace může získat kontaktováním FIDULINK® nebo zasláním e -mailu na adresu info@fidulink.com . Veškerá komunikace bude probíhat v angličtině. FIDULINK může používat jakýkoli jiný jazyk® podle svého výhradního uvážení, pouze jako laskavost vůči zákazníkovi.

10.4. Zákazník je informován, že má právo odvolat souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani na zákonnost pokračování zpracování, pokud existuje jiný důvod, který zpracování odůvodňuje, například dodržování zákonných povinností.

Zákazník poskytuje společnosti FIDULINK záruku® že získal úplný a úplný souhlas jakéhokoli subjektu údajů třetí strany, jehož osobní údaje jsou předávány společnosti FIDULINK® Klientem a že tento souhlas se vztahuje na zpracování prostřednictvím nebo prostřednictvím FIDULINK® osobní údaje tohoto subjektu údajů třetí strany z důvodu poskytování služeb nebo dodržování obezřetnostních povinností.

10.5. FIDULINK®, její ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci, jsou povinni s údaji zacházet důvěrně. Přes všechna bezpečnostní opatření mohou být data, včetně e-mailové komunikace a osobních finančních údajů, během přenosu mezi Klientem a FIDULINKem prohlížena neoprávněnými třetími stranami.®. Pro účely komunikace s FIDULINK®Zákazník může potřebovat používat software vytvořený třetími stranami, včetně, ale bez omezení na software prohlížeče, který podporuje protokol zabezpečení dat kompatibilní s protokolem používaným FIDULINK®.

10.6. Informace poskytované v rámci tohoto ustanovení představují částečnou prezentaci ochrany údajů. To je podrobněji vysvětleno v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na odkazu uvedeném pro tento účel.

11 - Právní nezpůsobilost

Klient ponese riziko jakékoli újmy vyplývající z právní nezpůsobilosti týkající se jeho osoby nebo jeho právníků či jiných třetích stran, pokud tato nezpůsobilost nebyla sdělena FIDULINK.com nebo SUXYS.® písemně nebo e-mailem (s výhradou obdržení potvrzení e-mailem od FiduLink.com nebo SUXYS® ).

12 - Odpovědnost

12.1. Aniž je dotčeno jakékoli konkrétní ustanovení, jakákoliv škoda vyplývající z chyby nebo opomenutí na straně FIDULINK®, jeho ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci musí nést Klient, ledaže FIDULINK®, její ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci se dopustili hrubé nedbalosti nebo podvodu nebo jakékoli jiné odpovědnosti, kterou nelze podle platných zákonů vyloučit. FIDULINK® nenese odpovědnost za jakékoli ztráty způsobené mechanickým selháním, stávkou, internetovým útokem, teroristickým útokem, přírodní katastrofou, zpožděním pandemie nebo za selhání jakéhokoli personálu, vedení nebo správce při plnění jejich povinností. 

12.2. Jakákoli škoda způsobená nebo vyplývající přímo či nepřímo z chyby, selhání, nedbalosti, jednání nebo opomenutí jakoukoli jinou osobou, systémem, institucí nebo platební infrastrukturou nese zákazník.

12.3. FIDULINK® nemůže nést odpovědnost, pokud Doplňkové služby nelze implementovat. Zodpovědnost FIDULINK® týkající se doplňkových služeb je přísně omezeno na výběr, instrukce a dohled nad jejími přidruženými společnostmi nebo jinými třetími stranami.

12.4. Jakákoli škoda nebo ztráta způsobená použitím pošty, telegrafu, dálnopisu, faxu, telefonu a jiných komunikačních nebo dopravních prostředků, a zejména ztráta způsobená zpožděním, nedorozuměním, poškozením, špatným zacházením způsobeným třetími stranami nebo rozmnožováním kopií, jsou odpovědností zákazníka, s výjimkou FIDULINK® dopustil se hrubé nedbalosti.

12.5. FIDULINK® nemůže nést odpovědnost v případě výpadku jednoho z komunikačních prostředků nezbytných pro realizaci služeb poskytovaných Smlouvou nebo za jakoukoli poštu či hovor přijatý v rámci služeb poskytovaných Smlouvou. FIDULINK® nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození vyplývající z používání nebo faxování pokynů, včetně případů, kdy přenos selhal, je neúplný nebo ztracený.

12.6. V konkrétním případě otevření bankovního účtu FIDULINK® vystupuje ve vztahu mezi Bankou a Klientem jako třetí osoba. Proto FIDULINK® nemůže za žádných okolností nést odpovědnost za vztah mezi Bankou a Klientem. FIDULINK® nemá pravomoc jednat a netvrdí, že vystupuje jako zaměstnanec, zástupce nebo člen vedení Banky a / nebo podepisuje jejím jménem nebo za něj nese jakoukoli odpovědnost jménem banky.

13 - Doba trvání, ukončení a pozastavení služeb

Obecně

13.1. Jakákoli smlouva trvá po uvedenou dobu a poté bude automaticky obnovena na další období rovnající se délce původního období. U všech ostatních aspektů bude jakákoliv smlouva automaticky obnovena za stejných podmínek. FIDULINK® nebo Zákazník může vypovědět jakoukoli Smlouvu na dobu v ní uvedenou, nebo na konci jakéhokoli prodloužení nebo prodloužení období, a to písemnou výpovědí druhé strany nejméně dva měsíce předem. Ukončením se rozumí, aniž jsou dotčena jakákoli práva nebo povinnosti strany vzniklá před ukončením nebo vyplývající z jakéhokoli jednání nebo opomenutí spáchaného před ukončením. Právo na okamžité ukončení ze spravedlivého důvodu je vyhrazeno.

13.2. V případě porušení platných zákonů nebo těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání a/nebo Všeobecných podmínek zákazníkem, FIDULINK.com nebo SUXYS® může ukončit jakoukoli smlouvu a služby s okamžitou platností, včetně smlouvy týkající se dalších služeb poskytovaných společnostmi přidruženými k FIDULINK® nebo třetími stranami. V takovém případě musí zákazník přijmout veškerá nezbytná opatření k nahrazení jakékoli pozice, která se uvolnila v jakékoli společnosti po takovém ukončení, a je výslovně dohodnuto, že FIDULINK® nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z takového okamžitého ukončení.

Založení a řízení společnosti

13.3. Každá Smlouva o provozování Společnosti je platná po celý rok. V případě, že Zákazník ukončí smlouvu nebo požádá FIDULINK® k převedení vedení Společnosti na jiného zmocněnce nebo poskytovatele služeb společnosti nebo k likvidaci společnosti FIDULINK® nepřevede ani nezlikviduje společnost, dokud nebudou uhrazeny všechny neuhrazené platby, výdaje a / nebo poplatky (včetně, ale nikoli výhradně, státních daní, cel, daní a jiných plateb třetím stranám, jakož i nákladů souvisejících s řediteli nebo akcionáři správce a poplatkem za převod 750,00 EUR) byly zaplaceny v plné výši.

Jakmile bude Společnost zapsána a zaregistrována v příslušné jurisdikci, Klient souhlasí s podpisem mandátní smlouvy. Jinak FIDULINK® si vyhrazuje právo odmítnout předat Klientovi sociální dokumenty týkající se Společnosti, pokud výše zmocněnou smlouvu nepodepíše Klient.

Klient obdrží plnou náhradu za zřizovací náklady po odečtení nákladů na kurýra, pokud jsou splněny následující tři podmínky: (i) FIDULINK® nemůže vytvořit Společnost pro klienta A (ii) FIDULINK® obdržel všechny potřebné dokumenty řádně vyplněné klientem, včetně kopie platného dokladu totožnosti klienta, který byl ověřen v souladu s konkrétními pokyny švýcarských bank, a jakéhokoli jiného dokumentu, který od klienta požaduje FIDULINK®, jako jsou zejména účty za energie ne starší než 3 měsíce, životopis a referenční dopis od banky A (iii) žádost o vrácení je podána do 60 dnů od zaplacení konstitučního poplatku Klientem.

Otevření bankovního účtu

13.4. Služba končí otevřením účtu Bankou a poté jsou navázány veškeré vztahy mezi Klientem a Bankou.

Každý Klient se může rozhodnout svou žádost zrušit do 3 kalendářních dnů od podání žádosti o založení bankovního účtu. Klient obdrží plnou náhradu zřizovacího poplatku sníženého o kurýrní poplatky, pokud jsou splněny následující tři podmínky: (i) Banka s pomocí FIDULINK®, nemůže pro Klienta otevřít účet AND (ii) FIDULINK® nebo Banka obdržela všechny potřebné dokumenty řádně vyplněné Klientem, včetně kopie platného dokladu totožnosti Klienta, který byl ověřen v souladu s přesnými pokyny Úmluvy týkajícími se povinnosti péče švýcarských bank, a jakéhokoli požadovaného dokumentu od klienta prostřednictvím FIDULINK®, například, ale bez omezení na výpisy z účtu kreditní karty, účty za energie, pracovní smlouvu, osvědčení o založení společnosti nebo jiný důkaz o ekonomickém původu finančních prostředků. Toto je jediný případ, kdy jsou nabízeny náhrady. Pokud se zákazník rozhodne svůj požadavek po 3 kalendářních dnech zrušit, nebude mu z jakéhokoli důvodu vrácena žádná náhrada.

Způsob vrácení peněz

13.5. Jakékoli vrácení peněz lze provést pouze prostřednictvím blockchainu SUXYS.® a v digitálním tokenu použitelném pro FiduLink.com a subdomény nebo SUXYS® buď SUXYS TOKEN® (pozor, všechny refundace budou provedeny v souladu s hodnotou tokenu SUXYS® v době žádosti a pod podmínkou přijetí společností SUXYS® nebo FIDULINK.com a subdomény. 

14 - Oddělitelnost

Pokud je nebo by se mohla kterákoli doložka obsažená v tomto dokumentu stát podle jakéhokoli písemného zákona nebo je považována soudem, správním orgánem nebo jakoukoli příslušnou jurisdikcí za protiprávní, neplatnou, zakázanou nebo nevymahatelnou, pak se tato doložka považuje za neúčinnou. v rozsahu takové nezákonnosti, neplatnosti, neplatnosti, zákazu nebo nepoužitelnosti. Ostatní ustanovení zůstanou v platnosti.

15 - Charta FiduLink.com a subdomény I 10 principů Charty

Uživatel, stejně jako ředitelé, akcionáři, partneři prohlašují, že si přečetli a přijali chartu FiduLink.com, akceptují její respektování pod sankcí pozastavení a nebo deaktivace svých služeb bez výhrad a bez jakéhokoli zdůvodnění jménem SUXYS.® nebo FIDULINK.com a subdomény; 

1 – Nikdy neposkytujte nelegální služby nebo produkty se společností vytvořenou nebo využívající služby FIDULINK.com. 2 – S agenty FIDULINK buďte za všech okolností profesionální a zdvořilí®. 3 – Nikdy nedovolte jiné osobě používat váš účet FIDULINK® nebo MOJE KANCELÁŘ pro připojení k síti. 4 – Nikdy nepoužívejte služby FIDULINK® pro jinou společnost než tu, která je registrována u služeb FIDULINK®. 5 – Nikdy nezačínejte činnost společnosti, aniž byste obdrželi oficiální dokumenty nebo aktivaci služeb od FIDULINK®. 6 – Poskytněte do 48 hodin všechny profesní nebo osobní dokumenty, které FIDULINK® by se tě mohl zeptat. 7 – Obnovte svou společnost nebo její služby maximálně 1 měsíc před ukončením služeb FIDULINK®. 8 – Nikdy neposkytujte dokument, který byl jakýmkoli způsobem upraven. 9 – Nikdy neměňte kontaktní údaje (adresu, telefon atd.), aniž byste o tom informovali FIDULINK.com. 10 – Nikdy nepoužívejte služby nebo produkty FIDULINK.com k nastavení nebo zjišťování daňových, administrativních, finančních podvodů…

16. Úkol

Za výkon svých služeb FIDULINK® si vyhrazuje právo najmout subdodavatele, kteří budou pod její pravomocí: právníci, právníci, účetní, autorizovaní účetní, notáři, auditoři a další zástupci společnosti FiduLink.com Network. Práva a povinnosti Klienta vyplývající ze Smlouvy mohou být převedeny na třetí osoby pouze s písemným souhlasem FIDULINK.com.

17. Rozhodné právo 

Tato smlouva se řídí a je založena v souladu se zákony platnými v jurisdikci sídla společnosti SUXYS International Limited. Jakékoli neshody mezi stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou, všeobecnými podmínkami prodeje a používání FiduLink.com, včetně otázek souvisejících s jejím uzavřením, její platností nebo jejím ukončením, podléhají výlučné jurisdikci sídla společnosti. společnosti SUXYS International Limited.

 

Příloha 1 - 1 - A. Neposkytování služeb občanům níže uvedených jurisdikcí (01. 01. 2023 v 00:00): 

FiduLink.com nemůže poskytovat žádné služby jakéhokoli druhu občanům jurisdikcí: Afghánistán, Írán, Severní Korea, Pákistán, Súdán. Tento seznam může být přidán nebo odebrán z určité jurisdikce bez upozornění ze strany FiduLink.com.  

 

Příloha 2 - 1 - A. Platební limit kreditní kartou níže (27. 04. 2023 v 00:00): 

FiduLink.com již od 499,00. 27. 04 nebude nabízet platby pro nové zákazníky bankovní kartou nad 2023 EUR. U všech plateb nad 499,00 EUR nebo v měnách ekvivalentních této částce lze platby provést bankovním převodem ve 30 měnách dle výběru zákazníka převodem SEPA nebo převodem SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum. Funkce platby pro částky vyšší než 499,00 EUR nebo ekvivalentní částku bude k dispozici pouze pro zákazníky, kteří již FiduLink.com znají*.

 

Poslední aktualizace: 27 v 04:2023. 

Přeložit tuto stránku?

Kontrola dostupnosti domény

nakládání
Zadejte název domény vaší nové finanční instituce
Ověřte prosím, že nejste robot.
Jsme online!