OBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - PRODEJ - POUŽÍVÁNÍ - SLUŽBY

1 - Předmět a rozsah

1.1. Účelem těchto všeobecných podmínek prodeje a použití je řídit obchodní vztahy mezi „ FIDULINK “nebo “SUXYS” provozovatelé pro FiduLink.com a jeho subdomény: SUXYS Ltd, společnost 12706886, LEI: 9845007DF5742FC5K830, IDST KÓD: 0HZJ4VL4ECFQ (Odkaz: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Sídlo: Wenlock Road, N17GU, Londýn, Anglie, Spojené království, e-mail: info@fidulink.com, telefon; +44 (0) 20 32 89 59 99 - SUXYS® LLC, Sídlo: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Spojené státy americké - SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Sídlo: Burlington Tower, Business Bay Dubaï Spojené Arabské Emiráty - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10151, Estonsko, ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») („ MARKETPLACE-FIDULINK.com ») („ APP-FIDULINK.com ») („ MOBILE.FIDULINK.com ») („ Všechny domény a subdomény .FIDULINK.com »)

a její klienti (" Klient "). Na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek bude FIDULINK.com poskytovat zákazníkovi různé služby, jako je zakládání společností (" Společnost "), (" Dceřiná společnost"), (" Větev ") a určité související doplňkové služby („ Doplňkové služby ") a také pomoc související s otevíráním účtů u bank nebo nebankovních poskytovatelů finančních služeb nebo jiných regulovaných či neregulovaných bankovních a/nebo finančních institucí nebo institucí v jejich příslušných jurisdikcích („ Otevření účtu nebo bankovnictví Úvod »).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí jakékoli smlouvy uzavřené mezi KLIENT et FIDULINK digitálním podpisem formuláře FIDULINKať už je podepsána online prostřednictvím ověření objednávky na platformě FIDULINK.com nebo pod doménami a Marketplace nebo aplikacemi nebo na papíře („ Smlouva ") ve formátu PDF. Zákazník uzavřením Smlouvy se společností FIDULINK přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky. Seznam cen a seznam služeb je k dispozici na stránkách FIDULINK.com a pod doménami a dalšími aplikacemi a MarketPlace.

1.3. Všechny ostatní všeobecné podmínky, které se odchylují od těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou v rozporu nebo je doplňují, budou z jakékoli smlouvy vyloučeny, pokud nebude mezi zákazníkem a FIDULINK.com výslovně písemně dohodnuto jinak.

1.4. V případě rozporu mezi těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jakoukoli Smlouvou mají ustanovení Smlouvy přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě konfliktu můžete kontaktovat naši službu pro řešení konfliktů na adrese: advokát [@] fidulink.com. O vaši žádost se postará náš právník.

1.5. FIDULINK.com si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností upravit Všeobecné obchodní podmínky bez oznamovací povinnosti vůči svým uživatelům. Zákazník bude o těchto úpravách informován oznámením zveřejněným na FIDULINK.com prostřednictvím blogu FiduLink.com s oficiální publikací. Změny budou považovány za schválené Klientem, pokud FIDULINK.com neobdrží písemnou námitku v tomto ohledu do čtyř týdnů od data oznámení advokátovi (@) fidulink.com s originálním dopisem zaslaným do jeho sídla v doporučeně s potvrzením přijetí do SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Spojené arabské emiráty. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli odmítnutí všeobecných podmínek prodeje a používání nebo úprav nebo aktualizací bude mít za následek ukončení služeb a také úplné pozastavení všech služeb FiduLink.com a SUXYS od obdržení vašeho původního dopisu.

2 - Obsah a rozsah služeb

Založení a správa společnosti a doplňkové služby

2.1. FIDULINK může klientovi poskytnout službu založení společnosti, dceřiné společnosti, pobočky v jurisdikcích uvedených na seznamu zveřejněném na webových stránkách FIDULINK ( www.fidulink.com ) nebo její platformy (internet, mobilní aplikace nebo aplikace pro tablety, aplikace IOS, aplikace pro Android). Společnost FIDULINK může také organizovat, ať již prostřednictvím přidružených společností FIDULINK nebo třetích stran, poskytování doplňkových služeb, jako je jmenování fiduciárních ředitelů, fiduciárních akcionářů, účet internetového obchodníka, logo společnosti, razítko společnosti, razítko společnosti, plná moc, notářsky ověřená certifikace a apostila dokumentů, žádost o licence, žádost o schválení, hledání prostor, hledání personálu, hledání partnerů a jakékoli další služby, které FIDULINK a KLIENT považují za užitečné pro vznik nebo založení společnosti klienta. Pojem „přidružené společnosti“ ve vztahu k FIDULINK, dceřiné společnosti nebo holdingové společnosti FIDULINK nebo jakékoli jiné dceřiné společnosti této holdingové společnosti, právníci, účetní, právníci, notáři a další zástupci FIDULINK.

2.2. Všechny doplňkové služby budou poskytovány na základě konkrétní dohody mezi klientem a příslušným poskytovatelem doplňkových služeb, s výjimkou razítek, razítek a log, notářsky ověřené certifikace a apostily.

2.3. Součástí registrace balíčku společnosti: 4 akcionáři, 2 ředitelé, další akcionáři nebo ředitelé budou podléhat registrační fakturaci v závislosti na jurisdikci.

energie (PLNÁ MOC)

Klient dává oprávnění FiduLink.com a subdoménám, SUXYS a jejím zástupcům, agentům FiduLink.com, právníkům FiduLink.com, účetním FiduLink.com, partnerům FiduLink.com k úpravám, psaní, publikaci, administrativním, fyzickým nebo elektronickým postupům notáři, účetní, právníci, banky, bankovní a/nebo finanční instituce a všechny ostatní úřady, předkládání, předávání dokumentů a jiných záznamů úřadům, bankám, finančním institucím, obchodním komorám, obchodním komorám za účelem zřízení a/nebo zřízení společnost nebo dceřiná společnost nebo pobočka, zrušení společnosti, dceřiné společnosti nebo pobočky, všechny změny týkající se společnosti, pobočky, dceřiné společnosti. Tato moc začíná dnem objednávky a končí ukončením služeb nabízených fidulink.com, tj. 365 dní, a bude automaticky obnovena po obnovení služeb a potvrzení digitální objednávky a přijetí těchto všeobecných podmínek. prodeje a použití a obnovení služeb. SUXYS a FiduLink.com si však vyhrazuje právo zřídit novou pravomoc v případě žádosti úřadů o založení nebo jakékoli změny týkající se vzniku nebo změny nebo jiného zrušení společnosti jménem klienta a jeho společnosti. Pravomoc musí být potvrzena veřejným notářem a apostilou z Haagu.

Bankovní účet I Bankovní nebo finanční úvod I E-Wallet I Exchange

2.3. FIDULINK na požádání může klientovi pomoci v rámci bankovního nebo finančního zavedení, otevření účtu u banky, platební instituce, finanční instituce nebo nebankovního poskytovatele služeb, dodavatele elektronické peněženky, (" Banka nebo instituce “). V této souvislosti může FIDULINK nabídnout Klientovi seznam provozoven, ale je to Klient, kdo je odpovědný za výběr provozovny s výhradou přijetí provozovny a dodržování požadavků klienta a jeho společnosti, dceřiné společnosti, pobočky, obchodního zástupce. kancelář (dobré postavení, činnosti, podpora, prostory atd.). Klient si může vybrat buď provozovnu ze seznamu provozoven poskytovaných FIDULINKem, nebo provozovnu třetí strany (pouze na vyžádání a bez záruky, že provozovna akceptuje otevření účtu společnosti klienta) v rozsahu dvou žádostí a odmítnutí zákazníka a/nebo bank a/nebo provozoven). Úspěšná implementace doplňkových služeb, jako jsou kreditní karty, šekové knížky nebo přístup k internetovému bankovnictví, není zaručena a je nabízena tak, jak je a bez záruky. Službu lze využívat pouze pro zákonné účely stanovené platnými právními předpisy a klient se zavazuje poskytnout veškeré informace týkající se její činnosti a původu jejích finančních prostředků a jakékoli další dotazy nebo informace požadované bankou nebo finanční institucí nebo FIDULINK a popř. další agenti FiduLink nebo jiní partneři FiduLink, právníci FiduLink, účetní FiduLink nebo jiní agenti pro kontrolu dodržování AML typu.

2.4 SUXYS a FiduLink.com nenabízí žádnou službu peněženky nebo elektronické peněženky, služby peněženky nebo elektronické peněženky přítomné na webových stránkách www.FiduLink.com a/nebo subdomény a další značkové domény jsou službou nabízenou společností Hiltona (Dodavatel elektronické peněženky a platforma pro směny pro profesionály v rámci komerčního provozu) pod názvem Label E-Wallet FiduLink. Zákazník akceptuje, že se nemůže za žádných okolností a jakéhokoli druhu obrátit proti FiduLink.com a jeho subdoménám nebo SUXYS, pokud jde o registrační a přihlašovací odkaz na webové stránce FiduLink.com. Zákazník osvobozuje FiduLink.com a SUXYS od veškerého stíhání v případě sporu s institucemi nebo jinými finančními nebo bankovními institucemi, pro které získal na svou žádost seznámení s jeho ověřením u jeho bankovních institucí a/nebo regulovaných či neregulovaných finanční instituce v jejich jurisdikcích původu.

3 - Právo odmítnout služby

FIDULINK.com a/nebo SUXYS si vyhrazuje právo odmítnout všechny nebo část služeb, které nabízí klientovi, bez důvodu nebo vysvětlení, a nemůže být za toto odmítnutí v žádném případě odpovědný. V případě odmítnutí služeb ze strany FIDULINK.com nebo subdomén nebo SUXYS nebo agenta SUXYS, právníka SUXYS, účetního SUXYS, partnerů SUXYS a dalších kontrolních agentů typu dodržování AML nelze poskytnout žádnou náhradu jakéhokoli druhu. Jste objektem odmítnutí služby, můžete se obrátit na naše právní oddělení na adrese: advokát (@) fidulink.com s výhradou jakéhokoli zpracování naším právníkem odpovědným za tento typ pozastavení nebo ukončení služeb). V rámci ověření Anti-Money Laundering (AML) můžete kontaktovat službu dodržování předpisů FiduLink.com a subdomény a SUXYS e-mailem na adrese compliance (@) fidulink.com, služby a další stanovy společností mohou být dočasně nebo trvale zablokovány. prostřednictvím služeb FiduLink.com a subdomén, SUXYS, Lawyers FiduLink.com, Lawyers FiduLink.com, Accountants FiduLink.com, Center de domiciliation FiduLink.com a dalších partnerů, agentů FiduLink.com a subdomén. V kontextu verbálního nebo písemného nebo fyzického chování považovaného za nesprávné nebo ohrožující vůči FiduLink.com nebo agentům SUXYS nebo FiduLink.com, právníkům FiduLink.com, účetním FiduLink.com, domicilačním centrům a jejich zaměstnancům bude mít za následek odmítnutí služeb a / nebo okamžitý přístup ke službám a produktům bez možnosti náhrady.

4 - Poskytování poradenství

Přestože se FIDULINK snaží poskytovat pravdivé a správné informace o všech svých službách, jurisdikcích, právních formách společností, daních a dalších informacích souvisejících se založením společnosti v jurisdikci dle vašeho výběru, FiduLink.com a subdomény a SUXYS poskytovat jiné rady, než jsou informace volně dostupné a pravidelně zveřejňované samotnými soudy, ani informace týkající se (zdanění fyzických osob, zdanění právnických osob, montáž na moři, montáž na moři a na moři, osvobození od daně pro jednotlivce a společnosti) Klient jako takový přijímá a potvrzuje, že neobdržel žádné právní ani daňové poradenství od FIDULINK.com a/nebo subdomén nebo SUXYS nebo FiduLink Agents (FiduLink.com Lawyers, FiduLink.com Lawyers, FiduLink Accountants. com, FiduLink.com Agents a dalších partnerů FiduLink.com nebo FiduLink .com dodavatelé) nebo jakékoli jiné instituce nebo fyzické či právnické osoby ve spojení s FiduLink.com a subdoménami nebo SUXYS. Je odpovědností klienta zajistit, aby se mu dostalo veškerého nezbytného právního a daňového poradenství s ohledem na založení a provoz Společnosti v jurisdikci, kterou si zvolil, a zajistit, že činnosti nebudou porušovat právo žádné příslušné jurisdikce. Zákazník přijímá a zavazuje se zajistit dobré právní, daňové a administrativní chování své společnosti po jejím vzniku. Klient (klienti) zcela osvobozuje SUXYS nebo FiduLink.com nebo jejich subdomény, zástupce FiduLink.com, právníky FiduLink.com, účetní FiduLink.com a další partnery FiduLink.com a dodavatele FiduLink.com veškeré odpovědnosti týkající se výběru jurisdikce, volba právní formy, volba názvu společnosti, volba činnosti společnosti, vedení společnosti, řádný administrativní a fiskální výkon společnosti a jejích manažerů a ostatních akcionářů a/nebo jiných dodavatelů a/nebo spolupracovníků a všechny další příčiny nebo činy špatného nebo selhání dobrého řízení klientského podniku.

5 - Právní cíle

Klient zaručuje, že nepoužije žádné z práv udělených ve Smlouvě k nezákonným, obscénním, nemorálním nebo pomlouvačným účelům a nebude diskreditovat právníky FIDULINK, SUXYS, FiduLink.com, Účetní FiduLink.com, Agenty FiduLink.com, FiduLink. com Business Centers, FiduLink.com Partneři a další FiduLink.com Dodavatelé jakýmkoliv způsobem. Klient nesmí za žádných okolností používat nebo spojovat jména FIDULINK.com a agentů FiduLink.com, právníků FiduLink.com, účetních FiduLink.com, obchodních center FiduLink.com, partnerů FiduLink.com a dalších dodavatelů FiduLink.com, v zcela nebo zčásti pro komerční účely. Kde je to relevantní, FIDULINK a/nebo SUXYS, právníci FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centrum FiduLink.com, partneři FiduLink.com, dodavatelé FiduLink.com si vyhrazují právo spolupracovat s jakýmkoli úřadem oficiálním vyšetřováním v případě obvinění z porušení proti Klientovi (Klient plně souhlasí s tím, že FiduLink.com, SUXYS, zástupci FiduLink.com, právníci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, partneři FiduLink.com a další dodavatelé FiduLink.com ukončuje všechny smlouvy o důvěrnosti s cílem nabídnout plnou spolupráci s úřady, které o to požádají od SUXYS nebo FiduLink.com.)

6 - Praní špinavých peněz a due diligence

Klient a jeho partneři, akcionáři a další osoby odpovědné a podílející se na založení společnosti nebo společností, dceřiných společností, poboček poskytnou společnosti FIDULINK.com, agentům FiduLink.com, právníkům FiduLink.com, účetním FiduLink.com, Centers FiduLink.com business, FiduLink.com Partners a další FiduLink.com Dodavatelé jakékoli informace, které tito dodavatelé považují za nezbytné, aby zajistili, že společnost dodržuje platnou legislativu v boji proti praní špinavých peněz a due diligence. Je odpovědností zákazníka zajistit, aby informace poskytnuté FIDULINK byly správné, přesné, ověřitelné a kvalitní. Klient také prohlašuje FIDULINK.com, agentům FiduLink.com, právníkům FiduLink.com, účetním FiduLink.com, partnerům FiduLink.com a dalším dodavatelům FiduLink.com, že zboží nebo finanční prostředky vložené do Společnosti nepředstavují, ať už přímo, ani nepřímo výnosy z trestné činnosti nebo jiné nezákonné činnosti. Aby mohl klient FIDULINK.com, právníkům FiduLink.com, zástupcům FiduLink.com, účetním FiduLink.com, obchodním centrům FiduLink.com, partnerům FiduLink.com a dodavatelům FiduLink.com splnit své zákonné povinnosti, klient FIDULINK.com ,, Právníci FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partneři FiduLink.com a dodavatelé FiduLink.com plně a rychle informováni o jakékoli změně týkající se ekonomického příjemce, akcionářů a manažerů společnosti . Klientem uvedení ekonomičtí příjemci fyzicky nebo digitálně podepíší „formulář“ nebo „elektronický formulář“, jak vyžaduje Smlouva. Klient bude neprodleně informovat FIDULINK.com, právníky FiduLink.com, zástupce FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partnery FiduLink.com a dodavatele FiduLink.com o povaze činností jeho společnosti. a jakákoli změna podléhá předchozímu písemnému souhlasu FIDULINK.com, právníků FiduLink.com, zástupců FiduLink.com, účetních FiduLink.com, obchodních center FiduLink.com, partnerů FiduLink.com a dodavatelů FiduLink.com. Klient a akcionáři a další beneficienti společnosti musí provést ověření identity do 30 dnů od vzniku společnosti s řešením www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite resp. Certifikát Lite + Minimum. Ověření identity je povinné pro všechny uživatele. Zákazník bude muset provést ověření AML a KYC s řešením www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite nebo Lite + certifikát Minimální). Klient osvobozuje FiduLink.com a/nebo SUXYS, právníky FiduLink.com, agenty FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partnery FiduLink.com a dodavatele FiduLink.com všech odpovědností a zavazuje se, že nezaloží společnost za účelem zjištění podvodu jakéhokoli druhu. V souladu s národní nebo mezinárodní legislativou FiduLink.com a SUXYS, právníci FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partneři FiduLink.com a dodavatelé FiduLink.com ukládá povinný Anti-Money Proces ověřování a kontroly praní pro své klienty: ZDE . V rámci ověření nebo odhalení podvodu zákazník bez výhrad a neomezeně přijímá s osobní a plnou solidární zárukou, že ponese právní náklady a náklady na ochranu, jakož i veškeré náklady související s případem. , ověření, náklady na obhajobu a další náklady… a nést škody a úroky, které FiduLink.com může požadovat ohledně něj a těch vůči FiduLink.com nebo SUXYS, právníkům FiduLink.com, agentům FiduLink.com, účetním FiduLink.com, obchodním centrům FiduLink.com, FiduLink Partneři .com a dodavatelé FiduLink.com bez omezení množství a trvání a na žádost FiduLink.com nebo Suxys, právníci FiduLink.com, agenti FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partneři FiduLink.com a Dodavatelé FiduLink.com.

7 - Povinnosti klienta

Poskytování podpůrných dokumentů v souvislosti s náležitou péčí může zejména a aniž by to bylo vyčerpávající, zahrnovat: ověřené originály dokladů totožnosti, potvrzení o adrese datované méně než 3 měsíce, bankovní referenční dopisy, ověřené originály dokumentů společnosti, jakož i jako originály případně ověřených překladů, notářské ověření, apostila a jiné digitální osvědčení (IDST WORLD). Jakákoli certifikace musí být předložena v souladu s požadavky příslušné jurisdikce a podle pokynů od FIDULINK.com, právníků FiduLink.com, zástupců FiduLink.com, účetních FiduLink.com, obchodních center FiduLink.com, partnerů a dodavatelů FiduLink.com FiduLink.com. Klient je povinen předložit dokumenty požadované ke splnění povinností náležité péče před zahájením poskytování služeb FIDULINK.com a právníkům FiduLink.com, agentům FiduLink.com, účetním FiduLink.com, obchodním centrům FiduLink.com, FiduLink. com Partneři a FiduLink.com Dodavatelé, Compliance a další služby nebo úřady, které to výslovně požadují od FiduLink.com nebo SUXYS nebo přímo od zákazníka.

Poznámka: Přijatelná jsou pouze osvědčení od notáře země bydliště, radnice města bydliště, velvyslanectví, policejní stanice města bydliště, veřejných advokátů (za určitých podmínek) země bydliště. Jakýkoli pokus nebo předložení podvodu s dokumenty nebo předložení nevyhovujících dokumentů bude mít za následek okamžité pozastavení služeb FiduLink.com.

8 - Poplatky a platební podmínky

Obecně

8.A.1.1 Klient se zavazuje zaplatit poplatky požadované FIDULINK.com, právníky FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, obchodní centra FiduLink.com, partneři FiduLink.com a dodavatelé FiduLink .com při objednávce její firemní balíček nebo jiné služby. Sazebník poplatků FIDULINK.com se objeví v seznamu poplatků zveřejněném na webu FIDULINK.com (www.fidulink.com a subdomény nebo FiduLink Marketplace nebo Applications) a její platformy. Kromě nákladů uvedených na webových stránkách a v jiných aplikacích Zákazník bere na vědomí, že musí uhradit všechny vzniklé náklady, včetně, ale nejen, nákladů vzniklých během pozvání nebo účasti na zasedání ředitelů, akcionářů nebo tajemníků, nákladů na svolání nebo účast na mimořádné valné hromadě Společnosti, náklady spojené s přípravou případného zaslání oznámení nebo prohlášení a všechny další podobné náklady. FIDULINK.com zahájí realizační fázi až po obdržení úplné platby poplatků.
Všechny poplatky a poplatky jsou splatné v měně určené FIDULINK.com, dostupné měny jsou , GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY, CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, token SUXYS, USDT (směnný kurz založený na měně EUR). Zákazník není oprávněn zadržovat poplatky a výdaje z nároků souvisejících s jakoukoli službou, zárukou nebo odpovědností. Stejně tak je vyloučeno jakékoli právo na započtení ze strany Zákazníka. FiduLink.com pravidelně aktualizuje směnný kurz na svých webových stránkách a na různých tržištích a mobilních aplikacích.

8.A.1.2 Platba v bitcoinech.

FIDULINK přijímá platby v bitcoinech s eurem jako směnnou měnou. Klient akceptuje, že platba může být upravena v případě náhlého poklesu kryptoaktiva. FIDULINK si vyhrazuje právo odmítnout platbu v bitcoinech.

8.A.1.3 Platba v Ethereu.

FIDULINK přijímá platby v Ethereu s eurem jako směnnou měnou. Klient akceptuje, že platba může být upravena v případě náhlého poklesu kryptoaktiva. FIDULINK si vyhrazuje právo odmítnout platbu v Ethereu.

8.A.1.4 Platba prostřednictvím společnosti Western Union.

FIDULINK přijímá platby Western Union pomocí eura jako převodní měny. Zákazník souhlasí s tím, že ponese náklady společnosti Western Union. FIDULINK si vyhrazuje právo neodmítnout platbu prostřednictvím Western Union. Dostupné pouze pro platby Western Union (režim převodu bankovního účtu).

8.A.1.5 Platba v MoneyGram.

FIDULINK přijímá platby v MoneyGram s eury jako převodní měnou. Zákazník souhlasí s tím, že ponese náklady MoneyGram. FIDULINK si vyhrazuje právo neodmítnout platbu prostřednictvím MoneyGram. Dostupné pouze pro platby MoneyGram (režim převodu bankovního účtu).

8.A.1.6 Platba v USDT.

FIDULINK přijímá platby v USDT s USD jako směnnou měnou. Zákazník souhlasí s tím, že ponese náklady na výměnu a převod do E-Wallet FiduLink.com. FIDULINK si vyhrazuje právo neodmítnout platbu prostřednictvím USDT.

8.A.1.7 Platba v EURS.

FIDULINK přijímá platby v EURS s USD jako směnnou měnou. Zákazník souhlasí s tím, že ponese náklady na výměnu a převod do E-Wallet FiduLink.com. FIDULINK si vyhrazuje právo neodmítnout platbu prostřednictvím EURS.

8.A.1.8 Platba v tokenu SUXYS.

FIDULINK přijímá platby v tokenu SUXYS s USD jako směnnou měnou. Zákazník souhlasí s tím, že ponese náklady na výměnu a převod do E-Wallet FiduLink.com. FIDULINK si vyhrazuje právo neodmítnout platbu prostřednictvím tokenu SUXYS.

FiduLink.com nenabízí platby v hotovosti. Zákazník akceptuje použití výše uvedených platebních metod v rámci svých online plateb nebo na pobočce FiduLink.com.

Založení a vedení společnosti, dceřiná společnost, pobočka

8.2. Kromě ročních nákladů musí Klient zaplatit společnosti FIDULINK jednu jednorázovou částku, aby bylo možné vytvořit Společnost, pobočku nebo dceřinou společnost („zakládací náklady“). Registrační poplatky se liší podle jurisdikce a zahrnují poskytnutí sídla společnosti (adresy), poskytnutí rezidentního agenta a všech dokumentů tak, aby společnost mohla být plně funkční od prvního dne provozu. jmenovitě: osvědčení o zápisu do obchodního rejstříku vydané místním registrem; stavy; usnesení o jmenování ředitele a rozdělení akcií a kmenového listu (listů).

Roční poplatek je paušální poplatek splatný každoročně při registraci nebo obnovení společnosti. Zahrnují údržbu Společnosti ve vztahu k místním zákonům jurisdikce, stejně jako obnovení sídla, registrovaného agenta a vládní poplatky příslušné jurisdikce. Tyto poplatky se nevracejí.

Zákazník je odpovědný FIDULINK.com za všechny ostatní daně, jako jsou vládní daně, cla, daně a jiné platby třetím stranám, jakož i poplatky a náhrady za převody ředitelů nebo akcionářů pověřených správou, včetně výplat a všech oprávněných hotových výdajů. .

Klient bere na vědomí právo společnosti FIDULINK kontrolovat roční poplatky. Jakákoli změna ve struktuře poplatků bude Zákazníkovi oznámena nejméně jeden měsíc před zahájením služeb po dobu, k níž se poplatky vztahují. Zákazník může zaplatit poplatky splatné společnosti FIDULINK pomocí platné kreditní karty Visa nebo MasterCard vystavené na jeho jméno nebo bankovním převodem. Zákazníci, kteří předávají společnosti FIDULINK údaje o kreditní kartě (nebo podobném nástroji) jako platební prostředek, souhlasí s tím, že společnost FIDULINK fakturuje jejich kreditní kartu v plné výši nákladů a / nebo výdajů, daní, cel v důsledku FIDULINK v souvislosti se službou i se všemi dalšími oprávněnými výplatami nebo drobnými výdaji. Klient rovněž souhlasí s tím, že společnost FIDULINK může zaznamenávat a používat data na kartě v souladu s těmito všeobecnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

8.2.1.A – Poskytování adresy sídla

FiduLink.com může poskytnout právní adresu pro společnost vytvořenou na klienta, pokud je součástí balíčku na období 3 měsíců, 6 měsíců, 12 měsíců v závislosti na jurisdikcích a balíčcích. Zákazník přijímá plnou odpovědnost a také podmínky používání FiduLink.com, obchodních center FiduLink.com, účetních FiduLink.com, agentur FiduLink.com, partnerů FiduLink.com a dalších dodavatelů FiduLink.com. FiduLink.com, zástupci FiduLink.com, právníci FiduLink.com, účetní FiduLink.com, partneři a dodavatelé FiduLink.com FiduLink.com si vyhrazuje právo ukončit služby inkasa v případě nedodržení všeobecných podmínek použití a služby FiduLink.com bez výhrad a bez upozornění. Zákazník přijímá a potvrzuje, že si přečetl a porozuměl všeobecným podmínkám prodeje a služeb FiduLink.com. Zákazník souhlasí s tím, že nemůže používat adresy FiduLink.com, aniž by informoval FiduLink.com a obdržel písemný souhlas od FiduLink.com. Zákazník nesmí v žádném případě přijímat zákazníky, partnery, dodavatele a jiná setkání v místě bydliště bez předchozího písemného souhlasu FiduLink.com, velké balíky a všechny ostatní. FiduLink.com se zavazuje informovat zákazníky o přijetí dopisu jménem společnosti zákazníka na adresu poskytnutou FiduLink.com (s výjimkou případu nedobití poštovního kreditu). Zákazník souhlasí s tím, že FiduLink.com pozastavuje služby příjmu pošty od 1. dne nezaplacení adresných služeb poskytovaných FiduLink.com. V případě administrativní kontroly se zákazník zavazuje poskytnout správě a na její náklady jiné místo, než které poskytuje FiduLink.com, nebo si pronajmout kancelář nebo soukromou zasedací místnost v rámci možností FiduLink. .com . FiduLink.com si vyhrazuje právo odmítnout klientovi poskytnout službu pronájmu zasedací místnosti nebo kanceláře.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PLATBY DEBITNÍ NEBO KREDITNÍ KARTOU

8.3. Pokud je splatnost ročního poplatku splatná a opožděná navzdory pravidelné fakturaci ze strany FIDULINK a přiměřenému úsilí informovat Klienta o takovém selhání, Klient souhlasí, že FIDULINK může inkasovat z Klientovy (debetní nebo kreditní) karty. jakoukoli zbývající částku této povahy, včetně jakékoli pokuty nebo pokuty uložené k obnovení dobrého stavu společnosti.

V tomto případě klient dále souhlasí s tím, že FIDULINK bude mít 60 dní od data odepsání částky na zaplacení veškerých ročních registračních poplatků vztahujících se ke společnosti klienta a že jakákoli částka odečtená jako registrační pokuta bude také zahrnovat jakákoli další částka pokuty vztahující se k 60denní čekací době.

V případě platby anonymní bankovní kartou nebo bez uvedení jména držitele platební karty se zákazník zavazuje poskytnout výpis z bankovního účtu s uvedením čísla platební karty a jména a adresy držitele. z bankovní karty. V případě, že zákazník není držitelem karty, musí předložit cestovní pas a doklad o adrese - 3 měsíce a dále písemné potvrzení souhlasu s platbou zákazníka a jeho objednávky.

8.4. POKUD TŘETÍ STRANA PROVEDE PLATBU KARTOU JMÉNEM ZÁKAZNÍKA, ZÁKAZNÍK ZARUČUJE, ŽE DRŽITEL KARTY MÁ SOUHLAS S PLATBOU, TÉŽ S POUŽÍVÁNÍM KARTY A SE ZPRACOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ KARTY PODLE SMLOUVY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZÍSKAT OD DRŽITELE PODPIS A DODRŽOVAT PROHLÁŠENÍ DRŽITELE, JEHOŽ VZOR LZE ZÍSKAT E-MAILEM NA INFO (@) FIDULINK.COM.

Úvod do bankovnictví

8.5. Zákazník vděčí společnosti FIDULINK za paušální částku za poskytování svých služeb souvisejících se zavedením do bankovnictví a otevřením bankovního účtu. Tyto správní poplatky lze kdykoli bez předchozího upozornění upravit. Správní poplatky jsou vyjádřeny v GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC podle volby zákazníka na platformách FIDULINK. Zákazník bude muset zaplatit správní poplatky, než FIDULINK začne poskytovat službu a navázat kontakt s provozovnami. Klient může zaplatit správní poplatky společnosti FIDULINK pomocí platné kreditní karty Visa nebo MasterCard a na jeho jméno nebo bankovním převodem. Zákazníci, kteří předávají společnosti FIDULINK údaje o kreditní kartě jako platební prostředek, souhlasí s tím, že FIDULINK fakturuje jejich kreditní kartu v plné výši správních poplatků za účet, který si vybrali, kromě nákladů na kurýrní službu.

Zákaznický účet Marketplace-FiduLink.com nebo App-FiduLink.com nebo prostor MY-OFFICE Space

Zákazník souhlasí s tím, že FIDULINK vytvoří vyhrazený účet při zadávání objednávky online. Zákazník přijímá a ujišťuje FIDULINK, že zajišťuje plnou bezpečnost přístupu k jeho účtu. Zákazník zbavuje FIDULINK a SUXYS veškeré odpovědnosti v případě nedbalosti z jeho strany a nedodržení podstatných bezpečnostních prvků jeho hesla nebo přístupového přihlášení. V případě porušení účtu nebo podvodného použití zákazník souhlasí s tím, že FIDULINK bez prodlení a bez udání důvodu zákazníkovi zablokuje přístup k tomuto účtu. Zákazník souhlasí s tím, že bude výhradně odpovědný za bezpečnost svého účtu a jeho přístupů, že jako jediný má své heslo a přihlašovací jméno.

Zákazník přijímá hosting svých osobních údajů, jako jsou faktury a další zákaznické oblasti, prostřednictvím FiduLink.com a SUXYS. Zákazník plně přijímá podmínky služby a zabezpečení zveřejněné na webových stránkách FiduLink.com (viz také https://fidulink.com/policy-privacy/). Zákazník souhlasí s tím, že FiduLink.com a SUXYS mohou kdykoli ukončit hostování jeho dat, aniž by o tom byli informováni a bez jakéhokoli zdůvodnění nebo upozornění. Zákazník akceptuje automatické vytvoření nebo transformaci svého zákaznického účtu hosta na konečný zákaznický účet po zadání objednávky a ověření ze strany FiduLink.com.

Zákazník přijímá při ověřování své objednávky na webu FiduLink.com nebo na doménách nebo Marketplace nebo aplikacích elektronický podpis (ověřením a přijetím všeobecných podmínek prodeje a použití při zadávání objednávky) této smlouvy. definitivně a úplně s hodnotu původní smlouvy. Potvrzením objednávky souhlasíte s používáním elektronického podpisu smlouvy potvrzením políčka souhlasu s podmínkami prodeje a definitivně a bez omezení je užíváte a potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli jim a souhlasíte se všeobecnými podmínkami prodeje a používání FiduLink.com a jeho subdomény a Marketplace and Applications.

FiduLink.com a SUXYS poskytují zákazníkovi na vyžádání prostor „MY-OFFICE Lite“ pro vytvoření jakékoli nové společnosti, pobočky nebo pobočky. Tento prostor zahrnuje informace o založení společnosti, dceřiné společnosti nebo pobočky a také řadu bezplatných nástrojů. Tento prostor může FiduLink.com kdykoli pozastavit nebo deaktivovat v případě nedodržení podmínek použití nebo jiného nedodržení charty FiduLink.com. Zákazník potvrzuje, že na jeho žádost od FiduLink.com a SUXYS získal bezplatný přístup k tomuto soukromému a bezplatnému prostoru na dané období jednoho roku. Zákazník prohlašuje, že si přečetl, porozuměl a přijal pravidla a podmínky používání, jakož i chartu FiduLink.com před jakýmkoli připojením k jeho prostoru „MY OFFICE Lite“. Zákazník prohlašuje, že je výhradním držitelem a uživatelem tohoto prostoru a zbavuje FiduLink.com a SUXYS veškeré odpovědnosti v případě vniknutí nebo škodlivého připojení nebo jiných úniků dat a ztráty hesla na straně zákazníka. nést výhradní odpovědnost za bezpečnost tohoto bezplatného a soukromého prostoru nabízeného FiduLink.com na výslovnou žádost zákazníka.

FiduLink.com a SUXYS se snaží zajistit co největší zabezpečení svých různých platforem pomocí prostředků zabezpečení, které má k dispozici, a proto FiduLink.com a SUXYS odmítají veškerou odpovědnost za škody způsobené v případě částečné nebo úplné ztráty zákaznických dat. nebo jejich škodlivé šíření možnými hackery nebo jinými zločineckými skupinami. FiduLink.com vás však upozorňuje na skutečnost, že nehostíme žádná citlivá data o našich zákaznících online ani žádné dokumenty a že máme 24/24 a 7/7 službu ochrany a monitorování.

Jmenování ředitele

8.6. Klient dává zmocnění společnosti FIDULINK a potvrzuje, že všechny osoby, které mají být jmenovány do funkce ředitele společnosti podle objednávkového formuláře zaslaného společnosti FIDULINK a které ještě nepodepsaly prohlášení o přijetí mandátu, skutečně souhlasily s jejich mandátem ve funkci ředitele společnosti doba registrace společnosti a že každá fyzická osoba jmenovaná ředitelem dosáhla věku 18 let. Rovněž ti, kteří potvrzují, že na správce se vztahuje informovaný souhlas s jeho jmenováním a povinnostmi.

Jmenování ředitele

8.6.1 Zákazník autorizuje společnost FIDULINK a potvrzuje, že všechny osoby, které mají být jmenovány do funkce ředitele společnosti podle objednávkového formuláře předloženého společnosti FIDULINK a které ještě nepodepsaly prohlášení o přijetí funkce, skutečně souhlasily se svou funkcí ředitele v doba registrace společnosti a to, že každá fyzická osoba jmenovaná ředitelem dosáhla věku 18 let. Rovněž ti, kteří potvrzují, že ředitel podléhá informovanému souhlasu s jeho jmenováním a povinnostmi.

Jmenování tajemníka

8.6.1 Klient pověřuje společnost FIDULINK a potvrzuje, že všechny osoby, které mají být jmenovány tajemníkem společnosti podle objednávkového formuláře předloženého společnosti FIDULINK (povinnost a povinná registrace v případě jmenované služby ředitele) a které ještě nepodepsaly prohlášení o přijetí funkce skutečně souhlasilo s jejich funkcí tajemníka v době registrace společnosti a že každá fyzická osoba jmenovaná ředitelem dosáhla věku 18 let. Rovněž ti, kteří potvrzují, že sekretář podléhá informovanému souhlasu s jeho jmenováním a povinnostmi.

Ostatní přispěvatelské služby

8.7. Zákazník vděčí společnosti FIDULINK za nevratnou paušální částku za poskytování svých služeb souvisejících s připojením k externím poskytovatelům služeb nebo za pomoc při žádosti o získání těchto služeb od externích poskytovatelů. Tato částka se vybírá výhradně na pokrytí nákladů společnosti FIDULINK. Klient bere na vědomí, že společnost FIDULINK nebude stranou žádného smluvního vztahu navázaného mezi klientem a poskytovatelem služeb třetí strany. Klient bere na vědomí, že FIDULINK pravděpodobně obdrží od poskytovatele služeb třetí strany prémii za zavedení obchodu v případě, že jej klient přijme, a výslovně se vzdává nároku na retrocesi takové prémie.

9 - Komunikace a pokyny

Klient a FIDULINK si mohou navzájem zasílat pokyny, oznámení, dokumenty nebo jakoukoli jinou komunikaci poštou, e-mailem, prostřednictvím vyhrazeného internetového portálu FIDULINK nebo faxem, SUBJECT, které může FIDULINK zasílat výkazy výdajů nebo poplatky přiložené e-mailem. Klient a FIDULINK musí uchovat všechny pokyny, oznámení, dokumenty nebo jakoukoli jinou komunikaci jako důkaz. Veškerá komunikace určená pro FIDULINK bude zasílána do jejího ústředí nebo na jakoukoli jinou adresu, kterou bude FIDULINK kdykoli písemně informovat Klienta, a veškerá komunikace určená pro Klienta bude zasílána na jeho adresu nebo na jinou adresu než Klienta. bude vždy písemně informovat FIDULINK, včetně pokynu poste restante, který musí být písemně schválen. Vzhledem k tomu, že společnost FIDULINK musí být v případě potřeby vždy schopna kontaktovat klienta, zavazuje se klient okamžitě informovat společnost FIDULINK, pokud změní svou adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní / faxové číslo. V případě, že má klient v úmyslu ukončit všechny služby FIDULINK pro konkrétní společnost nebo několik společností, jakékoli oznámení o ukončení zaslané e-mailem by mělo být zasláno na info@fidulink.com .

10 - Zpracování a ochrana dat

10.1. FIDULINK bude zpracovávat osobní údaje, které jsou podle definice obecného nařízení o ochraně osobních údajů (RGPD / GDPR), které zahrnuje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, označované také jako „subjekt údajů“. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor připojení, nebo jedním nebo více faktory specifickými pro fyziognomická, fyziologická, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

Zpracováním údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji, ať už automatizovanými nebo manuálními, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, obnova, konzultace, úprava nebo úprava, použití, komunikace přenosem, šíření, výmaz nebo zničení těchto údajů, jakož i poskytování, uspořádání nebo kombinace údajů, jejich omezení nebo vymazání.

Příjemci osobních údajů jsou společnosti skupiny FIDULINK jednající jako subdodavatel nebo pomocný pracovník, agenti sídlící v jurisdikcích souvisejících se službami, naši dodavatelé IT a telekomunikací, další dodavatelé třetích stran včetně bank, u nichž má klient výslovně požadováno, aby byly předloženy, veřejné rejstříky společností nebo právní orgány. Každé z těchto zveřejnění bude provedeno v souladu s GDPR a naše vztahy se třetími stranami budou smluvní, čímž obě strany podřídí GDPR povinnosti, jako je povinnost mlčenlivosti pro každého, kdo zpracovává osobní údaje subjektů údajů.

Za účelem splnění povinností typu „know-your-customer“ („KYC“) a zajištění správného poskytování služeb zahrnují zpracovávané údaje údaje o klientovi, jako jsou jméno a příjmení, státní příslušnost, datum narození, bydliště a adresy bydliště, čísla pasů, data platnosti pasu a kontaktní údaje identifikovatelných osob, jakož i podpůrné dokumenty potvrzující tyto osobní údaje a pokyny zákazníka ke službám. Proces KYC se provádí pomocí aplikace ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Zákazník je povinen udržovat své osobní údaje se společností FIDULINK aktuální po celou dobu trvání smluvního vztahu a předkládat jakékoli podpůrné dokumenty související s jeho povinností udržovat je aktuální ve formách předepsaných společností FIDULINK.

10.2. FIDULINK nebo rezidentní agent mohou zpracovávat osobní údaje jako subdodavatel jménem společnosti FIDULINK, která případně zůstává správcem údajů. Další informace o stranách, se kterými sdílíme údaje, lze získat v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

10.3. Zákazník bere na vědomí, že může získat další informace kontaktováním společnosti FIDULINK nebo zasláním e-mailu na adresu info@fidulink.com . Veškerá komunikace bude probíhat v angličtině. Jakýkoli jiný jazyk může společnost FIDULINK použít podle vlastního uvážení, pouze jako laskavost ke klientovi.

10.4. Zákazník je informován, že má právo odvolat souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani na zákonnost pokračování zpracování, pokud existuje jiný důvod, který zpracování odůvodňuje, například dodržování zákonných povinností.

Klient zaručuje společnosti FIDULINK, že získal plný souhlas jakéhokoli subjektu údajů třetí strany, jehož osobní údaje jsou klientovi předávány společnosti FIDULINK, a že tento souhlas se vztahuje na zpracování osobních údajů společnosti FIDULINK nebo prostřednictvím tento subjekt údajů třetí strany z důvodu poskytování služeb nebo dodržování obezřetnostních povinností.

10.5. Společnost FIDULINK, její ředitelé, zaměstnanci nebo zástupci, jsou povinni zacházet s údaji důvěrně. Navzdory všem bezpečnostním opatřením mohou být údaje, včetně e-mailové komunikace a osobních finančních údajů, prohlíženy neoprávněnými třetími stranami během přenosu mezi Klientem a FIDULINK. Za účelem komunikace se společností FIDULINK může být zákazník požádán o použití softwaru vytvořeného třetími stranami, mimo jiné včetně softwaru prohlížeče, který podporuje protokol zabezpečení dat kompatibilní s protokolem používaným společností FIDULINK. .

10.6. Informace poskytované v rámci tohoto ustanovení představují částečnou prezentaci ochrany údajů. To je podrobněji vysvětleno v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na odkazu uvedeném pro tento účel.

11 - Právní nezpůsobilost

Klient ponese riziko jakékoli újmy vyplývající z právní nezpůsobilosti týkající se jeho osoby nebo jeho právníků nebo jiných třetích stran, pokud tato nezpůsobilost nebyla sdělena FIDULINK.com nebo SUXYS písemně nebo e-mailem ( za podmínek obdržení potvrzení obratem e-mailem od FiduLink.com nebo SUXYS).

12 - Odpovědnost

12.1. Aniž je dotčeno jakékoli konkrétní ustanovení, jakoukoli škodu způsobenou chybou nebo opomenutím ze strany společnosti FIDULINK, její ředitelé, zaměstnanci nebo agenti musí nést klient, ledaže by se společnost FIDULINK, její ředitelé, zaměstnanci nebo agenti „nedopustili hrubého nedbalost nebo podvod nebo jakákoli jiná odpovědnost, kterou nelze podle platných zákonů vyloučit. FIDULINK nebude odpovědný za jakékoli ztráty způsobené mechanickým selháním, stávkou, internetovým útokem, teroristickým útokem, přírodní katastrofou, zpožděním pandemie nebo jakýmkoli selháním jakéhokoli člena personálu, vedení nebo jakéhokoli opatrovníka při plnění svých povinností.

12.2. Jakákoli škoda způsobená nebo vyplývající přímo či nepřímo z chyby, selhání, nedbalosti, jednání nebo opomenutí jakoukoli jinou osobou, systémem, institucí nebo platební infrastrukturou nese zákazník.

12.3. FIDULINK nelze činit odpovědným, pokud nelze implementovat další služby. Odpovědnost společnosti FIDULINK ve vztahu k doplňkovým službám je přísně omezena na výběr, poučení a dohled jejích přidružených společností nebo jakékoli jiné třetí strany.

12.4. Jakákoli škoda nebo ztráta vyplývající z použití poštovních služeb, telegrafu, dálnopisu, faxu, telefonu a jiných komunikačních prostředků nebo dopravních prostředků, zejména ztráty způsobené zpožděním, nedorozuměním, zhoršením kvality, Za špatné zacházení způsobené třetími stranami nebo za duplikování kopií odpovídá zákazník, ledaže by se společnost FIDULINK dopustila vážné nedbalosti.

12.5. Společnost FIDULINK nemůže být činěna odpovědnou v případě selhání některého z komunikačních prostředků nezbytných pro poskytování služeb stanovených ve Smlouvě nebo za jakoukoli poštu nebo hovor přijatý v rámci služeb stanovených ve Smlouvě. FIDULINK nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z použití nebo faxování pokynů, včetně případů, kdy došlo k selhání přenosu, neúplnosti nebo ztrátě.

12.6. V konkrétním případě otevření bankovního účtu vystupuje FIDULINK jako třetí strana ve vztahu mezi Bankou a Klientem. FIDULINK proto nemůže být v žádném případě činěn odpovědným za vztah mezi Bankou a Klientem. FIDULINK nemá pravomoc jednat a neprohlašuje se, že bude jednat jako zaměstnanec, zástupce nebo člen vedení banky a / nebo že se bude podepisovat jejím jménem nebo že mu nevznikne jakákoli odpovědnost název banky.

13 - Doba trvání, ukončení a pozastavení služeb

Obecně

13.1. Jakákoli smlouva trvá po uvedené období a poté se automaticky obnoví na následující období rovnající se délce počátečního období. U všech ostatních aspektů bude jakákoli Smlouva automaticky obnovena za stejných podmínek. FIDULINK nebo Klient mohou ukončit jakoukoli Smlouvu na dobu v ní uvedenou nebo na konci jakéhokoli prodloužení nebo prodloužení lhůty, a to oznámením druhé straně písemnou výpovědní lhůtou nejméně dva měsíce. Rozumí se, že tím nejsou dotčena jakákoli práva nebo povinnosti strany vzniklé před ukončením nebo v souvislosti s jakýmkoli jednáním nebo opomenutím spáchaným před ukončením. Právo na okamžité ukončení z oprávněného důvodu je vyhrazeno.

13.2. V případě porušení platných zákonů nebo těchto Všeobecných podmínek použití a/nebo Všeobecných podmínek zákazníkem mohou FIDULINK.com nebo SUXYS s okamžitou platností ukončit jakoukoli smlouvu a služby, včetně smlouvy o dalších službách poskytovaných přidruženými společnostmi. s FIDULINK nebo třetími stranami. V takovém případě musí Klient přijmout veškerá nezbytná opatření k nahrazení jakékoli volné pozice v jakékoli společnosti po takovém ukončení a je výslovně dohodnuto, že společnost FIDULINK nemůže nést odpovědnost za jakoukoli škodu po takovém okamžitém ukončení.

Založení a řízení společnosti

13.3. Jakákoli smlouva o provozu společnosti je platná po celý rok. V případě, že klient ukončí smlouvu nebo požádá společnost FIDULINK o převod správy společnosti na jiného agenta nebo poskytovatele služeb společnosti nebo o likvidaci společnosti, společnost FIDULINK nepřevede ani nezlikviduje společnost, dokud neuhrazené platby, veškeré výdaje a / nebo poplatky (včetně, ale nejen vládních daní, cel, daní a dalších plateb třetím stranám, jakož i poplatků souvisejících s řediteli nebo akcionáři správce a poplatek za převod ve výši 750,00 EUR) byly zaplaceny v plné výši.

Jakmile bude společnost zaregistrována a zaregistrována v příslušné jurisdikci, zavazuje se klient podepsat agenturní smlouvu. V opačném případě si společnost FIDULINK vyhrazuje právo odmítnout zaslat zákazníkovi sociální dokumenty týkající se společnosti, pokud zákazník nepodepíše výše uvedenou mandátní smlouvu.

Klient obdrží plnou náhradu nákladů na založení společnosti, sníženou o náklady na kurýra, pokud jsou splněny následující tři podmínky: (i) FIDULINK není schopen vytvořit společnost pro klienta A (ii) FIDULINK obdržel všechny nezbytné dokumenty řádně vyplněné klientem, včetně kopie platného dokladu totožnosti klienta, který byl ověřen v souladu se zvláštními pokyny dohody o náležité péči o švýcarské banky a veškerých dokumentů požadovaných od Klient společnosti FIDULINK, jako jsou zejména účty za služby ne starší než 3 měsíce, životopis a referenční dopis od banky A (iii) žádost o vrácení peněz je podána do 60 dnů od úhrada nákladů na ústavu klientem.

Otevření bankovního účtu

13.4. Služba končí otevřením účtu Bankou a poté jsou navázány veškeré vztahy mezi Klientem a Bankou.

Každý zákazník se může rozhodnout zrušit svůj požadavek do 3 kalendářních dnů od jeho žádosti o otevření bankovního účtu. Klient obdrží plnou náhradu instalačního poplatku, sníženého o náklady na kurýra, pokud jsou splněny následující tři podmínky: (i) Banka pomocí FIDULINK není schopna otevřít Klient účet A (ii) FIDULINK nebo Banka obdržela všechny nezbytné dokumenty řádně vyplněné Klientem, včetně kopie platného dokladu totožnosti Klienta, který byl ověřen v souladu s přesnými pokyny Smlouvy týkajícími se povinnost due diligence švýcarských bank a jakýkoli dokument vyžadovaný od klienta společností FIDULINK, jako jsou mimo jiné výpisy z účtu kreditní karty, účty za služby, pracovní smlouva, osvědčení o založení nebo „další důkazy o hospodářském původu fondů. Toto je jediný případ, kdy jsou nabízeny náhrady. Pokud se zákazník rozhodne zrušit svůj požadavek po 3 kalendářních dnech, nebude mu z jakéhokoli důvodu nabídnuta žádná náhrada.

Způsob vrácení peněz

13.5. Jakékoli vrácení peněz lze provést pouze prostřednictvím blockchainu SUXYS a v digitálním tokenu použitelném pro FiduLink.com a subdomény a nebo SUXYS nebo SUXYS TOKEN (pozor, všechny refundace budou provedeny podle hodnoty tokenu SUXYS v době žádosti a pod podmínkou přijetí SUXYS nebo FIDULINK.com a subdomén.

14 - Oddělitelnost

Pokud je nebo by se mohla kterákoli doložka obsažená v tomto dokumentu stát podle jakéhokoli písemného zákona nebo je považována soudem, správním orgánem nebo jakoukoli příslušnou jurisdikcí za protiprávní, neplatnou, zakázanou nebo nevymahatelnou, pak se tato doložka považuje za neúčinnou. v rozsahu takové nezákonnosti, neplatnosti, neplatnosti, zákazu nebo nepoužitelnosti. Ostatní ustanovení zůstanou v platnosti.

15 - Charta FiduLink.com a subdomény I 10 principů Charty

Uživatel a také ředitelé, akcionáři, partneři potvrzují, že si přečetli a přijali chartu FiduLink.com a akceptují její respektování pod sankcí pozastavení nebo deaktivace jejich služeb bez výhrad a bez jakéhokoli zdůvodnění ze strany SUXYS. nebo FIDULINK.com a subdomény;

1 – Nikdy neposkytujte nelegální produkty nebo služby společnosti vytvářející nebo využívající služby FIDULINK.com. 2 - S agenty FIDULINK buďte za všech okolností profesionální a zdvořilí. 3 - Nikdy nedovolte jiné osobě používat váš účet FIDULINK nebo MY OFFICE k připojení k síti. 4 - Nikdy nepoužívejte služby FIDULINK pro jinou společnost, než je ta, která je registrovaná u služeb FIDULINK. 5 - Nikdy nezačínejte činnost společnosti, aniž byste obdrželi oficiální dokumenty nebo aktivaci služeb od FIDULINK. 6 - Poskytněte do 48 hodin veškeré profesní nebo osobní dokumenty, které vás FIDULINK může požádat. 7 - Obnovte svou společnost nebo služby maximálně 1 měsíc před koncem služeb FIDULINK. 8 - Nikdy neposkytujte dokument, který byl předmětem jakékoli změny. 9 - Nikdy neměňte kontaktní údaje (adresu, telefon atd.), aniž byste o tom informovali FIDULINK.com. 10 - Nikdy nepoužívejte služby nebo produkty FIDULINK.com k nastavení nebo zřízení daňových, administrativních, finančních podvodů atd.

16. Úkol

Pro výkon svých služeb si FIDULINK vyhrazuje právo najímat subdodavatele, kteří budou pod její pravomocí: Právníci, právníci, účetní, autorizovaní účetní, notáři, auditoři a další zástupci společností sítě FiduLink.com. Práva a povinnosti Zákazníka vyplývající ze Smlouvy mohou být převedeny na třetí osoby pouze s písemným souhlasem FIDULINK.com.

17. Rozhodné právo 

Tato smlouva se řídí a je založena v souladu se zákony platnými v jurisdikci sídla společnosti SUXYS International Limited. Jakékoli neshody mezi stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou, všeobecnými podmínkami prodeje a používání FiduLink.com, včetně otázek souvisejících s jejím uzavřením, její platností nebo jejím ukončením, podléhají výlučné jurisdikci sídla společnosti. společnosti SUXYS International Limited.

Příloha 1 - 1 - A. Neposkytování služeb občanům níže uvedených jurisdikcí (01. 01. 2023 v 00:00):

FiduLink.com nemůže poskytovat žádné služby jakéhokoli druhu občanům jurisdikcí: Afghánistán, Írán, Severní Korea, Pákistán, Súdán. Tento seznam může být přidán nebo odebrán z určité jurisdikce bez upozornění ze strany FiduLink.com.

Poslední aktualizace: 01 v 01:2023. 

Přeložit tuto stránku?

Offlineprosím, čekejte
Live Support
Online!

Online agent

fidulink

POŽADOVANÉ DOKUMENTY FIDULINK

Pokračujte zadáním obrázku.
Sazba DPH
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Přidejte DPH
Odebrat DPH

Čistá částka (bez DPH)

Hrubá částka (včetně DPH)

Výpočet na základě:

Kontrola dostupnosti domény

nakládání
Zadejte název domény vaší nové finanční instituce
Ověřte prosím, že nejste robot.

online platba kartou kartou fidulink online založení společnosti vytvoření online společnosti fidulink