WWW.FIDULINK.COM > Právní

Právní

www.fidulink.com

FIDULINK.com je váš místní agent pro začlenění specializující se na online založení společnosti ve 193 zemích.

Najděte všechny místní agenty v Afrique , Amerika , Asie , Evropa , Oceania > ZDE

U všech žádostí e-mailem kontaktujte: [@] fidulink.com 

Zpracování osobních údajů:

Shromážděné osobní údaje jsou určeny pro interní použití společností. Vaše osobní údaje budou použity pouze k tomu, abychom vás kontaktovali a odpověděli na váš dotaz. Vaše osobní údaje nebudou nikdy prodány, sdíleny nebo prozrazeny třetím stranám.

Právo na ochrannou známku:

Všechny prvky (texty, grafika, videa, zvuky, jména, loga, značky, databáze atd.), Jakož i samotné portály, podléhají mezinárodní právní úpravě autorských práv a práva související s autorským právem. Tento web byl odeslán na portál pro ochranu autorských práv. 

Celý web a jeho obsah ke stažení je výhradním vlastnictvím společnosti. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele stránek nelze přijmout žádnou reprodukci ani zastoupení, ani částečnou.

Jakékoli použití, které není výslovně povoleno, může vést k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti autora. Společnost si vyhrazuje právo uplatnit jakýkoli právní opravný prostředek proti těm, kteří porušují jeho práva.

Tyto obecné podmínky podléhají a řídí se zákonem o duševním vlastnictví a v zahraničí platnými mezinárodními úmluvami o autorských právech, které určují případ od případu rozhodné právo. 

FIDULINK® je ochranná známka, webové stránky, IT řešení, sítě, majetek společnosti SUXYS® LLC, Head Office: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, USA - Service Operator for FIDULINK®: SUXYS Ltd, Sídlo: 20 Wenlock Road, N17GU, Londýn, Velká Británie - FIDULINK® Použití licence, pronájem, použití ochranné známky vydané společností SUXYS LLC společnosti SUXYS Ltd: FIDUXX01. Kreditní obrázky: Shutterstock - SUXYS LLC

 

sdílet Tato