Firemní daně v Černé Hoře? Všechny informace

FiduLink® > Podniky Podnikatelé > Firemní daně v Černé Hoře? Všechny informace

Jak Černá Hora vypočítává daně z příjmu právnických osob?

Černá Hora vypočítává daně z příjmu právnických osob na základě jejich obratu a zdanitelného zisku. Společnosti jsou zdaněny sazbou 9 % ze svého zdanitelného zisku a sazbou 9 % ze svého obratu. Společnosti v Černé Hoře s ročním obratem nižším než 1 milion eur jsou osvobozeny od daně ze zdanitelného zisku. Společnosti v Černé Hoře s ročním obratem vyšším než 1 milion EUR jsou zdaněny sazbou 9 % ze svého zdanitelného zisku. Společnosti v Černé Hoře s ročním obratem vyšším než 5 milionů EUR jsou zdaněny sazbou 11 % ze svého zdanitelného zisku. Společnosti v Černé Hoře s ročním obratem vyšším než 10 milionů EUR jsou zdaněny sazbou 13 % ze svého zdanitelného zisku. Společnosti s ročním obratem vyšším než 15 milionů eur jsou zdaněny sazbou 15 % ze svého zdanitelného zisku. Společnosti v Černé Hoře s ročním obratem vyšším než 20 milionů EUR jsou zdaněny sazbou 17 % ze svého zdanitelného zisku. Společnosti v Černé Hoře s ročním obratem vyšším než 25 milionů EUR jsou zdaněny sazbou 19 % ze svého zdanitelného zisku. Společnosti v Černé Hoře s ročním obratem vyšším než 30 milionů EUR jsou zdaněny sazbou 21 % ze svého zdanitelného zisku. Společnosti v Černé Hoře s ročním obratem vyšším než 35 milionů EUR jsou zdaněny sazbou 23 % ze svého zdanitelného zisku. Společnosti v Černé Hoře, které mají roční obrat vyšší než 40 milionů eur, jsou zdaněny sazbou 25 % ze svého zdanitelného zisku.

Společnosti v Černé Hoře jsou také povinny platit daň z dividend a úroků, která se vypočítává ve výši 15 %. Společnosti v Černé Hoře jsou také povinny platit daň z kapitálových výnosů, která se vypočítává ve výši 15 %. Společnosti v Černé Hoře jsou také povinny platit daň z reinvestovaného zisku, která se vypočítává ve výši 5 %.

Jaké daňové výhody jsou nabízeny společnostem v Černé Hoře?

Černá Hora nabízí společnostem daňové výhody na podporu investic a hospodářského růstu. Mezi hlavní daňové výhody v Černé Hoře patří snížené daňové sazby, daňové úlevy, daňové úlevy a daňové úlevy.

Společnosti v Černé Hoře mohou těžit ze snížené daňové sazby ve výši 9 % ze svých zdanitelných zisků. Společnosti mohou také využít 50% osvobození od daně ze svých zdanitelných zisků během prvních pěti let činnosti.

Společnosti v Černé Hoře mohou také těžit z 50% snížení daně ze svých zdanitelných zisků během prvních pěti let činnosti. Společnosti v Černé Hoře mohou také využít slevu na dani ve výši 50 % ze svých zdanitelných zisků během prvních pěti let činnosti.

Společnosti v Černé Hoře mohou navíc využívat osvobození od daně z dividend a přijatých úroků. Společnosti v Černé Hoře mohou rovněž využít osvobození od daně z kapitálových zisků realizovaných v důsledku prodeje akcií.

A konečně, společnosti v Černé Hoře mohou využívat osvobození od daně ze zisků reinvestovaných do jejich činnosti. Společnosti mohou také využít osvobození od daně ze zisku reinvestovaného do dlouhodobých investičních projektů.

Jaké jsou sazby daně z příjmu právnických osob v Černé Hoře?

Černá Hora zavádí sazbu daně z příjmu právnických osob ve výši 9 %. Společnosti, které mají zdanitelný zisk vyšší než 1 milion eur, podléhají sazbě daně ve výši 11 %. Společnosti v Černé Hoře, které dosahují zdanitelného zisku nižšího než 1 milion EUR, podléhají daňové sazbě ve výši 9 %. Společnosti v Černé Hoře, které mají zdanitelný zisk nižší než 100 000 EUR, jsou osvobozeny od daně z příjmu právnických osob. Společnosti, které dosahují zdanitelného zisku vyššího než 100 000 eur, podléhají daňové sazbě ve výši 9 %. Společnosti v Černé Hoře, které mají zdanitelný zisk vyšší než 1 milion EUR, podléhají daňové sazbě 11 %.

Jak mohou společnosti snížit své korporátní daně v Černé Hoře?

Společnosti v Černé Hoře mohou snížit své daně z příjmu právnických osob v Černé Hoře využitím různých daňových opatření zavedených vládou. Tato opatření zahrnují snížení daní pro společnosti v Černé Hoře, které investují do konkrétních odvětví, osvobození od daně pro společnosti, které vytvářejí pracovní místa, a snížení daní pro společnosti, které investují do projektů výzkumu a vývoje. Společnosti v Černé Hoře mohou navíc těžit ze snížení daní na investice do infrastruktury a projektů udržitelného rozvoje. A konečně, společnosti v Černé Hoře mohou těžit z daňových úlev na investice do školení a projektů rozvoje dovedností.

Jaké jsou lhůty a postupy pro placení firemních daní v Černé Hoře?

V Černé Hoře jsou daně z příjmu právnických osob splatné na konci každého čtvrtletí. Společnosti musí daňovému ředitelství Černé Hory předložit daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob a odpovídající platbu do 15. dne měsíce následujícího po konci čtvrtletí. Společnosti v Černé Hoře mohou platit daně z příjmu právnických osob online nebo bankovním převodem. Společnosti v Černé Hoře, které neplatí daně z příjmu právnických osob včas, podléhají sankci ve výši 0,1 % za den prodlení.


Značky stránky: 

Firemní daně v Černé Hoře , Firemní daně v Černé Hoře , Firemní zdanění v Černé Hoře , Pobočkové daně zahraniční společnosti v Černé Hoře , Pobočkové daně zahraniční společnosti v Černé Hoře , Dceřiné daně společnosti v Černé Hoře , Dceřiné daně společnosti v Černé Hoře daňové informace o společnostech v Černé Hoře objevit daně společnosti v Černé Hoře daňové expertizy v Černé Hoře

Jsme online!