Firemní daně na Tchaj-wanu? Všechny informace

FiduLink® > Podniky Podnikatelé > Firemní daně na Tchaj-wanu? Všechny informace

Jak jsou podniky na Tchaj-wanu zdaněny?

Společnosti na Tchaj-wanu jsou zdaněny systémem daně z příjmu právnických osob. Společnosti jsou zdaněny ze svých zdanitelných zisků, které se vypočítávají odečtením způsobilých nákladů od zdanitelných příjmů. Společnosti jsou zdaněny sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 17 %. Podnikatelům mohou být zdaněny i jejich nezdanitelné zisky, které se vypočítávají odečtením způsobilých výdajů od nezdanitelných příjmů. Společnosti jsou zdaněny sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 5 %. Podnikatelům mohou být zdaněny i jejich nezdanitelné zisky, které se vypočítávají odečtením způsobilých výdajů od nezdanitelných příjmů. Společnosti jsou zdaněny sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 5 %. Podnikatelům mohou být zdaněny i jejich nezdanitelné zisky, které se vypočítávají odečtením způsobilých výdajů od nezdanitelných příjmů. Společnosti jsou zdaněny sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 5 %. Podnikatelům mohou být zdaněny i jejich nezdanitelné zisky, které se vypočítávají odečtením způsobilých výdajů od nezdanitelných příjmů. Společnosti jsou zdaněny sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 5 %. Podnikatelům mohou být zdaněny i jejich nezdanitelné zisky, které se vypočítávají odečtením způsobilých výdajů od nezdanitelných příjmů. Společnosti také podléhají daním ze mzdy a benefitů, které se vypočítávají na základě platu a benefitů vyplácených zaměstnancům. Podniky jsou zdaněny sazbou daně ze mzdy a dávek ve výši 5 %.

Jaké jsou sazby daně z příjmu právnických osob na Tchaj-wanu?

Sazby daně z příjmu právnických osob na Tchaj-wanu jsou stanoveny na 17 % pro zdanitelné zisky nižší než 120 milionů NT$ a 20 % pro zdanitelné zisky nad 120 milionů NT$. Společnosti se zdanitelnými zisky nižšími než 120 milionů NT$ mají nárok na 50% slevu na dani ze svých zdanitelných zisků. Společnosti se zdanitelnými zisky nad 120 milionů NT$ mají nárok na slevu na dani ve výši 40 % ze svých zdanitelných zisků. Podniky se zdanitelnými zisky nad 1 miliardu NT$ mají nárok na slevu na dani ve výši 30 % ze svých zdanitelných zisků.

Jaké jsou daňové výhody pro firmy na Tchaj-wanu?

Společnosti na Tchaj-wanu mají řadu daňových výhod. Společnosti mohou těžit ze snížené daňové sazby ze svých zisků a také z daňového kreditu na kapitálové výdaje a výzkum a vývoj. Společnosti mohou také využít daňové úlevy na náklady na školení a nábor. Společnosti mohou také využít daňové úlevy na kapitálové výdaje a vybavení. A konečně, společnosti mohou využít daňové úlevy na náklady na reklamu a propagaci. Tyto daňové výhody mohou podnikům na Tchaj-wanu pomoci snížit náklady a zlepšit ziskovost.

Jak mohou společnosti na Tchaj-wanu snížit daně?

Společnosti na Tchaj-wanu mohou snížit své daně uplatněním konkrétních daňových opatření. Tato opatření zahrnují snížení daní pro společnosti investující do projektů výzkumu a vývoje, snížení daní pro společnosti investující do projektů udržitelného rozvoje, snížení daní pro společnosti investující do projektů školení a rozvoje dovedností, snížení daní pro společnosti investující do projektů modernizace a modernizace technologií, snížení daní pro společnosti investující do projektů rozvoje infrastruktury a snížení daní pro společnosti investující do projektů rozvoje venkova. Kromě toho mohou společnosti také těžit ze snížení daní pro společnosti, které investují do projektů na ochranu životního prostředí a zachování přírodních zdrojů.

Jaké jsou časové osy a postupy pro placení korporátních daní na Tchaj-wanu?

Společnosti na Tchaj-wanu jsou povinny platit daně na konci každého fiskálního roku. Podnikatelé musí do 31. března následujícího roku podat daňové přiznání a výkaz zisků a ztrát. Společnosti pak musí zaplatit daně do dvou měsíců od konce finančního roku. Firmy mohou platit daně online nebo bankovním převodem. Společnosti musí také doložit daňovým úřadům doklad o zaplacení. Společnosti, které nezaplatí daně včas, hrozí pokuta.

Jsme online!